Find what version of Thunderbird you are using

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
  1. Click the Application menu button New Fx Menu , then go to the Help menu and choose Troubleshooting Information. A new tab will open with information about your setup.

    tb52-help-troubleshooting

    tb52-help-troubleshooting-mac
  2. Under Application Basics, refer to the number beside Version. That is the version of Thunderbird you are using.

    tb52-version

    tb52-version-mac
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support