Facebook import error on ZTE Open

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

When you try to import your Facebook contacts on the ZTE Open smartphone (sold on ZTE's Ebay store) you'll get the error: Invalid App ID:323 error. This is a known issue that is being worked on. Unfortunately, there isn't a solution at this time. We'll update this article as soon as we have one.

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, Andrew, mluna, user917725, Rabbi Hossain. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.