Disable high contrast mode in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If Windows' high contrast mode is making it difficult to view some web pages, you can disable it in Firefox:

  1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

  2. Select the General panel and scroll down to Language and Appearance.
    Fx78settings-Fonts-and-Colors
  3. Under Fonts and Colors, click the Colors button.
  4. In the drop-down menu under Override the colors specified by the page with your selections above choose Never.
    high contrast fx desktop
  5. Click OK to save your changes.
Tip: Visit https://addons.mozilla.org/ for extensions that add more styles and functions to Firefox.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm