Dịch vụ bảo trì Mozilla (Mozilla Maintenance Service) là gì?

Firefox và Thunderbird cài đặt một dịch vụ tùy chọn có tên là Dịch vụ bảo trì Mozilla (Mozilla Maintenance Service) cho phép các cập nhật ứng dụng xuất hiện trong nền mà không yêu cầu bạn nhấp Yes trong hộp thoại Windows User Account Control (UAC).

Lưu ý: Bài viết chỉ áp dụng cho Windows.
No UAC

Dịch vụ bảo trì Mozilla hoạt động như thế nào?

Khi Firefox hoặc Thunderbird tải xuống bản cập nhật ứng dụng, Dịch vụ bảo trì Mozilla nhận được sự cho phép từ Windows để cho phép bản cập nhật được áp dụng mà không yêu cầu bạn nhấp vào Yes trong hộp thoại Windows User Account Control (UAC). Cho đến thời điểm đó, dịch vụ không chạy nên không sử dụng bất kỳ tài nguyên máy tính nào và sau khi quá trình cập nhật bắt đầu, dịch vụ sẽ thoát.
Lưu ý: Mặc dù Windows XP không bao gồm hộp thoại UAC, Dịch vụ bảo trì Mozilla được cài đặt để có thể tiếp tục hợp lý hóa quá trình cập nhật trong tương lai.

Muốn biết thêm chi tiết kỹ thuật? Hãy xem tại Mozilla wiki.

Vô hiệu hóa dịch vụ bảo trì Mozilla

Nếu bạn muốn được nhắc cấp phép cập nhật, bạn có thể tắt Dịch vụ bảo trì Mozilla như sau:

Firefox

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào bảng Nâng cao.
 3. Nhấp vào thẻ Cập nhật. Các tùy chọn cập nhật được hiển thị.
 4. Bỏ chọn hộp bên cạnh Sử dụng dịch vụ chạy nền để cài đặt các cập nhật.
 5. Nhấp OK để đóng cửa sổ Tùy chọn.Đóng trang about:preferences.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào bảng Tổng quát.
 3. Trượt xuống đến Cập nhật Firefox. (Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm cập nhật trong hộp tìm kiếm.)
 4. Bỏ chọn hộp bên cạnh Sử dụng dịch vụ chạy nền để cài đặt các cập nhật.

Thunderbird

 1. Ở đầu cửa sổ Thunderbird, nhấp vào menu Công cụ và chọn Tuỳ chọnTrong thanh menu, nhấp vào menu Thunderbird và chọn Tuỳ chỉnhỞ đầu cửa sổ Thunderbird, nhấp vào menu Chỉnh sửa và chọn Tuỳ chỉnh, hoặc nhấp vào menu New Fx Menu fx57menu và chọn Tuỳ chọnTuỳ chỉnh.
 2. Nhấp vào thẻ Nâng cao.
 3. Nhấp vào thẻ Cập nhật. Các tùy chọn cập nhật được hiển thị.
 4. Bỏ chọn hộp bên cạnh Sử dụng dịch vụ chạy nền để cài đặt các cập nhật.
 5. Nhấp OK để lưu các thay đổi của bạn và đóng cửa sổ Tùy chọn.

Gỡ cài đặt Dịch vụ bảo trì Mozilla

Bạn có thể gỡ cài đặt Dịch vụ bảo trì Mozilla khỏi máy tính của mình nếu muốn.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support