Di chuyển thanh điều hướng lên đầu hoặc cuối ứng dụng trong Firefox dành cho Android

Trong Firefox dành cho Android, bạn có thể chọn xem bạn muốn thanh điều hướng được hiển thị ở trên cùng hoặc dưới cùng của ứng dụng. Theo mặc định, thanh điều hướng ở dưới cùng, tuy nhiên nó có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào.

Để di chuyển thanh điều hướng:

  1. Nhấn vào nút menu.

    Settings icon in address bar in android

  2. Chạm Cài đặt.
  3. Chạm Tùy biến từ phần Tổng quát.
  4. Dưới Thanh công cụ, sử dụng các nút radio để chọn một trong hai:
  • Trên cùng
  • Dưới cùng

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm