Đặt Firefox Focus làm trình duyệt mặc định trên Android

Đặt Firefox Focus làm trình duyệt mặc định của bạn nếu bạn muốn nó mở liên kết theo mặc định. Các hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Android của bạn:

Để tìm phiên bản Android của bạn, mở ứng dụng Cài đặt, nhấn Thông tin điện thoại, Thông tin máy tính bảng hoặc Thông tin thiết bị (bạn có thể phải nhấn vào tab Khác trên một số phiên bản Android) và nếu phiên bản Android của bạn không được hiển thị, hãy nhấn Phiên bản Android (hoặc Thông tin phần mềm trên một số phiên bản Android).
Dưới đây là cách thực hiện điều đó cho phiên bản Android của bạn:

Android phiên bản 7 và Android phiên bản 8

 1. Chạm vào nút menu ở trên cùng góc phải.
  focus menu android
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chạm vào nút cần gạt bên cạnh Ứng dụng mặc định để bật nó (màu xanh có nghĩa là bật).
 4. Nó sẽ mở cửa sổ "Ứng dụng mặc định".
 5. Chọn Ứng dụng trình duyệt.
 6. Chọn Firefox Focus.

Android phiên bản 6

 1. Trong trình đơn Cài đặt trên điện thoại của bạn, chạm vào Ứng dụng & thông báo (có thể được gọi là Ứng dụng trên một số phiên bản Android).
 2. Chạm Nâng cao (bạn có thể phải chạm vào biểu tượng Hộp số trước tiên trên một số phiên bản Android).
 3. Chạm Ứng dụng mặc định.
 4. Chạm Trình duyệt mặc định để mở danh sách các lựa chọn.
 5. Chạm Firefox Focus để chọn nó.


Android phiên bản 5 hoặc cũ hơn

Bước 1: Xóa mặc định của ứng dụng mà mở liên kết theo mặc định

 1. Mở ứng dụng Cài đặt và chọn Ứng dụng. (Trên một số phiên bản của Android, nút này được gắn nhãn "Ứng dụng" và bạn có thể phải chọn Quản lý ứng dụng trước bước tiếp theo.)
 2. Chọn thẻ Tất cả.
  Android ICS Manage Apps - Cropped just showing stock
 3. Chạm vào trình duyệt hiện tại mở liên kết. Đây thường là trình duyệt mặc định được gọi là "Trình duyệt" hoặc "Internet".
 4. Chọn Xóa mặc định để ngăn không cho trình duyệt này mở liên kết theo mặc định. Nếu "Xóa mặc định" là màu xám, bạn đã không cài đặt mặc định trình duyệt nào hoặc đã cài đặt một trình duyệt khác như Opera và nó được thiết lập là trình duyệt mặc định. Nếu bạn đã cài đặt một trình duyệt khác, hãy trở lại bước trước và lặp lại với trình duyệt mặc định.
  Android ICS Clear defaults - Cropped

Bước 2: Đặt Firefox Focus làm trình duyệt mặc định khi mở liên kết

 1. Mở một liên kết trong một ứng dụng Android như ứng dụng Thư.
 2. Chọn Firefox Focusvà nhấn nút Luôn chọn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support