Cách đặt công cụ tìm kiếm mặc định trong Firefox Preview

Bạn đang sử dụng trình duyệt di động cũ của chúng tôi, nhưng bài viết này là dành cho Firefox Preview, trình duyệt mới nhất, nhanh nhất của chúng tôi. Tải về Firefox Preview tại đây hoặc truy cập nền tảng kiến thức Firefox cũ dành cho Android.

Ứng dụng Firefox Preview cung cấp cho bạn khả năng đặt công cụ tìm kiếm mặc định. Có nhiều công cụ tìm kiếm để lựa chọn như Google và Bing.

Để đặt công cụ tìm kiếm mặc định:

  1. Chạm vào nút menu

    preview menu
  2. Chạm Settings.
  3. Chạm Search engine từ phần Basics.
  4. Nhấn vào một trong các nút radio để chọn công cụ tìm kiếm.
  5. Chạm vào công tắc Show search suggestions để bật nó nếu bạn muốn các đề xuất tìm kiếm hiển thị khi nhập từ khóa và cụm từ vào thanh địa chỉ trong công cụ tìm kiếm.
  6. Chạm vào công tắc Show visited sites and bookmarks để bật nó lên nếu bạn muốn có thể truy cập lịch sử tìm kiếm và dấu trang từ công cụ tìm kiếm.
Bạn hiện bị giới hạn trong danh sách các công cụ tìm kiếm hiển thị ở đây, nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai gần.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support