Chuyển sang chế độ máy tính để bàn trên Firefox Focus dành cho Android

Nếu bạn gặp vấn đề với phiên bản di động của trang web, hãy chuyển sang chế độ xem trên máy tính để bàn chỉ bằng một vài thao tác:

  1. Mở trang web bạn muốn xem.
  2. Chạm vào menu ở bên phải thanh địa chỉ:

    focus menu android
  3. Chạm vào Yêu cầu trang web cho máy tính trong menu vừa hiện.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support