Changing the Date or Time of an Event

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This article describes how to change the date or time of an event. If you need more information about creating a calendar and an event, please see the Working with events article.

Changing the date or time of an event

  • Locate the event you wish to edit in the appropriate calendar and right-click on it.
  • Choose the Open option.
  • In the From and To fields, make the desired changes. Other fields may be changed as well if desired.
  • Once all changes have been made, click the Save and Close button.

Congratulations, the time or date of the event has been successfully changed.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm