Cài đặt kết nối trong Firefox

Tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể cung cấp hoặc yêu cầu bạn sử dụng chủ Proxy. Một proxy hoạt động như một trung gian giữa máy tính của bạn và internet. Nó chặn tất cả các yêu cầu tới internet để xem liệu nó có thể thực hiện yêu cầu bằng bộ đệm hay không. Proxy được sử dụng để cải thiện hiệu suất, yêu cầu bộ lọc và ẩn máy tính của bạn khỏi internet để cải thiện bảo mật. Proxy thường là một phần của tường lửa công ty.

Cài đặt kết nối để sử dụng proxy có thể được đặt trong Tùy chọnPreferences Firefox như sau:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong bảng Tổng quát, đi đến phần Mạng ProxyCài đặt mạng.
 3. Nhấp Cài đặt…. Hộp thoại Cài đặt mạng sẽ mở.
  Fx60ConnectionSettings Fx63ConnectionSettings
 • Không dùng proxy: Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn sử dụng proxy.
 • Tự động dò thiết lập của proxy cho mạng này: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Firefox tự động phát hiện các cài đặt proxy cho mạng của bạn.
 • Dùng các thiết lập proxy của hệ thống: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng cài đặt proxy được định cấu hình cho hệ điều hành của mình.
 • Cấu hình proxy thủ công: Chọn mục này nếu bạn có danh sách một hoặc nhiều máy chủ proxy. Hỏi quản trị hệ thống của bạn để biết thông tin cấu hình. Mỗi proxy yêu cầu một tên máy chủ và một số cổng.
  • Nếu cùng tên proxy và số cổng được sử dụng cho tất cả các giao thức, hãy chọn hộp kiểm Dùng máy chủ proxy này cho mọi giao thức.
  • Không dùng proxy cho: Danh sách tên máy chủ hoặc địa chỉ IP sẽ không được ủy quyền. Sử dụng <local> để bỏ qua việc ủy quyền cho tất cả các tên máy chủ không chứa dấu chấm.
 • URL cấu hình proxy tự động: Chọn cái này nếu bạn có tập tin hình proxy tự động cấu hình tập tin (.pac). Nhập URL và nhấp vào okey để lưu thay đổi và tải cấu hình proxy.
  • Tải lại: Nút tải lại sẽ tải cấu hình proxy hiện có.
 • Kích hoạt DNS qua HTTPS: Cài đặt này cho phép DNS qua HTTPS sử dụng URL máy chủ được chỉ định nhưng sử dụng DNS thông thường làm dự phòng. Để biết thêm thông tin, xem bài viết trang Mozilla Wiki nàybài viết này.
Lưu ý: Hộp thoại Cài đặt mạng cũng sẽ hiển thị các tiện ích mở rộng kiểm soát cách Firefox kết nối với internet. Bạn có thể vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng này bằng cách nhấp vào Tắt tiện ích mở rộng.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support