Cài đặt hiệu suất của Firefox

Firefox tự động sử dụng các cài đặt hoạt động tốt nhất với máy tính của bạn. Bạn có thể sửa đổi các cài đặt này trong trang Firefox Tùy chọnPreferences của mình. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Trong bảng Tổng quát, đi xuống phần Hiệu suất và bỏ chọn hộp bên cạnh Sử dụng các cài đặt về hiệu suất được khuyến nghị. Sau đó bạn sẽ có thể thay đổi các cài đặt sau:

Sử dụng chế độ tăng tốc phần cứng khi khả dụng: Điều này cho phép Firefox sử dụng bộ xử lý đồ họa của máy tính của bạn, nếu có thể, thay vì bộ xử lý chính, để hiển thị nội dung web nặng về đồ họa như video hoặc trò chơi. Điều này giải phóng tài nguyên trên máy tính của bạn để nó có thể chạy các ứng dụng khác, như Firefox, nhanh hơn. Hộp này được chọn theo mặc định nhưng tính năng này không có sẵn cho tất cả các bộ xử lý đồ họa. Bạn phải khởi động lại Firefox sau khi thay đổi cài đặt này, trước khi nó có hiệu lực.

Giới hạn xử lý nội dung: Với Firefox đa xử lý, còn được gọi là điện phân hay e10s , Firefox chạy nội dung web cho tất cả các thẻ riêng biệt với quy trình Firefox chính để tăng tính bảo mật và hiệu suất. Sử dụng nhiều quy trình nội dung có thể tăng thêm hiệu suất và giảm thiểu tác động của sự cố quá trình nội dung. Bạn có thể sửa đổi cài đặt này để tăng hoặc giảm giới hạn quy trình nội dung.

Fx55-56settings-Performance Fx64settings-Performance Fx66BetaSettings-Performance

Tối đa được đề xuất là 4 nhưng bạn có thể thiết lập là 78 quy trình nội dung; tuy nhiên, có quá nhiều quá trình nội dung có thể làm chậm máy tính của bạn và Firefox.Bạn có thể đặt giữa một và tám quy trình nội dung. Mặc định là 8. Có nhiều quy trình nội dung có thể cải thiện hiệu suất khi sử dụng nhiều thẻ nhưng nó cũng sẽ sử dụng nhiều bộ nhớ hơn. Bạn có thể giảm số lượng quá trình nội dung nếu máy tính của bạn sắp hết bộ nhớ.

Mẹo: Nếu thông tin hệ thống máy tính của bạnNếu thông tin về máy Mac của bạn hiển thị hơn 8 GB RAM, bạn có thể muốn thử tăng số lượng quy trình nội dung mà Firefox sử dụng từ giá trị mặc định của nó như bạn có thể sẽ được hưởng lợi từ giới hạn quy trình nội dung cao.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support