Cài đặt Firefox trên thiết bị Android bằng Google Play

Để xem thiết bị của bạn có được hỗ trợ hay không, hãy đọc bài viết Will Firefox work on my mobile device?
Trước khi bạn bắt đầu: Nếu bạn đã cài đặt và thiết lập đồng bộ hóa cho bất kỳ phiên bản Firefox Beta, Aurora hoặc Nightly nào, bạn phải gỡ cài đặt phiên bản đó trước khi thiết lập đồng bộ hóa trên Firefox dành cho Android.

Tải xuống và cài đặt Firefox dành cho Android

  1. Để tải xuống và cài đặt Firefox trên thiết bị của bạn, chỉ cần truy cập trang tải xuống Firefox và nhấp nút tải xuống.
  2. Trang Firefox sẽ mở trên Google Play. Nhấp Cài đặt.
  3. Chấp nhận quyền để bắt đầu tải xuống.
    fennec_install
  4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào nút Mở.
    install_open1

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support