Cách thêm và xóa dấu trang trong Firefox dành cho iOS

Đánh dấu các trang yêu thích của bạn để bạn có thể truy cập chúng sau.

Mẹo: Nếu bạn thiết lập đồng bộ hóa Firefox, bạn có thể truy cập cùng dấu trang trên các thiết bị khác.

Đánh dấu một trang

 1. Mở trang web bạn muốn đánh dấu.
 2. Nhấn vào menu hành động trang (ba dấu chấm) trong thanh địa chỉ.

  page actions ios
 3. Chạm Đánh dấu trang này.

Xóa một dấu trang

 1. Mở trang được đánh dấu.
 2. Nhấn vào menu hành động trang (ba dấu chấm) trong thanh địa chỉ.

  page actions ios
 3. Chạm Xóa trang đánh dấu.
Từ danh sách dấu trang của bạn:

Bạn cũng có thể xóa dấu trang khỏi danh sách dấu trang của mình bằng cách vuốt sang trái và nhấn vào nút Xóa.

delete bookmark ios

Di chuyển hoặc chỉnh sửa dấu trang

 1. Chuyển đến danh sách dấu trang của bạn bằng cách chạm Thư viện của bạn trong nút menu hoặc Trang đánh dấu trong màn hình chính.
 2. Chuyển đến thư mục nơi đánh dấu hoặc thư mục của bạn được đặt.
 3. Chạm Chỉnh sửa ở góc trên bên phải.
  edit bookmark ios 18
 4. Chạm vào thư mục hoặc dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
  • Chạm vào trường Tiêu đề hoặc URL để chỉnh sửa chúng.
  • Chạm vào thư mục để duyệt đến thư mục mà bạn muốn dấu trang hoặc thư mục của mình tồn tại.
 5. Chạm Lưu.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support