Cách đặt Firefox Preview làm trình duyệt mặc định trên thiết bị Android của bạn

Bạn đang sử dụng trình duyệt di động cũ của chúng tôi, nhưng bài viết này là dành cho Firefox Preview, trình duyệt mới nhất, nhanh nhất của chúng tôi. Tải về Firefox Preview tại đây hoặc truy cập nền tảng kiến thức Firefox cũ dành cho Android.

Bạn có thể đặt Firefox Preview làm trình duyệt mặc định của mình từ ứng dụng Firefox Preview trên thiết bị Android của bạn.

Android phiên bản 7 trở lên

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm Settings.
 3. Chạm vào công tắc Set as default browser.
  Màn hình DEFAULT DEVICES hiển thị.
 4. Chạm Ứng dụng trình duyệt.
  Màn hình ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT hiển thị.
 5. Chạm vào nút radio Firefox Preview.

Android phiên bản 6

 1. Trong menu Cài đặt trên thiết bị của bạn, chạm Ứng dụng & thông báo (nó có thể được gọi là Ứng dụng trên một số phiên bản Android).
 2. Chạm Advanced (bạn có thể phải chạm vào biểu tượng Bánh răng trước trên một số phiên bản của Android).
 3. Chạm Ứng dụng mặc định.
 4. Chạm Ứng dụng trình duyệt để mở danh sách các lựa chọn.
 5. Chạm Firefox Preview để chọn nó.

Android piên bản 5 trở xuống

Bước 1: Xóa trình duyệt hiện tại mở liên kết

 1. Mở ứng dụng Cài đặt và chạm vào Ứng dụng.
  Trên một số phiên bản của Android, nút này được gắn nhãn Quản lý ứng dụng và bạn có thể phải chạm vào Quản lý ứng dụng trước bước tiếp theo.
 2. Chạm vào thẻ Tất cả.
  Android ICS Manage Apps - Cropped just showing stock
 3. Chạm vào trình duyệt hiện tại để mở liên kết.
  Đây thường là trình duyệt mặc định được gọi là "Trình duyệt" hoặc "Internet".
 4. Chạm vào Xóa mặc định để ngăn trình duyệt này mở liên kết theo mặc định.
  Nếu bạn chưa cài đặt một trình duyệt khác hoặc bạn đã cài đặt một trình duyệt khác như Opera và đặt nó làm trình duyệt mặc định của bạn, thì Xóa mặc định sẽ bị xám đi. Nếu bạn đã cài đặt một trình duyệt khác, hãy quay lại bước trước đó và lặp lại với trình duyệt mặc định.
  Android ICS Clear defaults - Cropped

Bước 2: Đặt Firefox Preview là trình duyệt mặc định để mở liên kết

 1. Mở một liên kết trong một ứng dụng Android như ứng dụng Thư.
 2. Chạm vào Firefox Preview và chạm Luôn luôn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support