Block and unblock websites with parental controls on Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This article explains how to prevent children from using Firefox, block websites or filter website content in Firefox that may be offensive or inappropriate for children.

This article explains how to block websites or filter website content in Firefox that may be offensive or inappropriate for children.

Parental controls and web filtering software

Firefox checks the parental controls on your computer and sets itself to Prefer:Safe mode. This automatically turns on the safety feature on each website your child visits, as long as you have the parental controls active on your computer.

This feature can be turned off only through your password-protected parental settings on your operating system, so your child will not be able to deactivate this feature through the browser.

To turn on parental controls on your computer, please see the support documentation for your operating system or see the following instructions.

Built-in Parental Controls let you block websites or filter website content in Firefox or any other browser.

Windows XP doesn't have built-in parental controls. For such a feature, you can download Windows Live Essentials for Windows XP at microsoft.com containing Windows Live Family Safety, a web filtering software.

For a list of web filtering software, see List of content-control software at wikipedia.org.

Web filtering extensions for Firefox

This addons.mozilla.org search for parental control lists several extensions that can provide content blocking.

Note: Extensions can be easily disabled by a knowledgeable user and don't work in other browsers.Based on information from Parental controls (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm