Access toolbar functions using the keyboard

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

In Firefox, you can use the keyboard to access your add-on buttons on the toolbar, as well as perform other toolbar functions that were not previously available via your keyboard.

To access your add-on buttons on the toolbar

 1. Press the Control + Lcommand + L keys to move to the address bar.
 2. Use the Tab and Shift + Tab keys to move between various major groups of the toolbar buttons.
  Note: Once you reach the desired group, you can use the right and left arrow keys to move through the buttons in that group. This allows you to quickly and efficiently find the button that you want.
 3. Press the Space or Enter key to activate the desired toolbar button once you reach it.
 4. Press the F6 key to quickly return to the web page from the toolbar.
Windows tip: Alternatively, you can press the menu key or Shift + F10 to access the context menu for the button, which is equivalent to clicking the right button on your mouse.

Disabling this feature

If you have become accustomed to using Tab to move between the URL bar and Search bar, skipping over buttons in between, you can restore the earlier behavior through the Configuration Editor.

Warning: Changing advanced preferences can affect Firefox's stability and security. This is recommended for advanced users only.

To restore the earlier Tab key behavior

 1. Type about:config in the address bar and press EnterReturn.
  A warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to go to the about:config page.
 2. Search for browser.toolbars.keyboard_navigation.
 3. Click the Toggle Fx71aboutconfig-ToggleButton button next to the preference to switch its value to false.
 4. Close the about:config tab.

Share this article: https://mzl.la/3w46rbX

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm