Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ

Thanh Địa Chỉ của Firefox có thể được dùng để gõ các địa chỉ web (URLs) của các trang web mà bạn muốn vào. Từ Firefox 3 trở lên, "Thanh Địa Chỉ Thông Minh" có thể đoán nơi bạn muốn đi tới, dựa trên những nơi mà bạn đã ghé thăm. Nếu không nhớ địa chỉ của trang nào đó, bạn có thể gõ một vài từ có trong tiêu đề của trang đó. Dần dần, Thanh Địa Chỉ sẽ tự thay đổi cho phù hợp với tùy chỉnh của bạn và cung cấp các kết quả chính xác hơn, dựa trên mức độ thường xuyên mà bạn ghé thăm một trang.

Thanh Địa Chỉ có thể được dùng cho:


Tổng quan

Hãy gõ gì đó vào thanh Địa Chỉ, danh mục thả xuống 'tự động hoàn tất' sẽ hiện các trang phù hợp từ lược sử duyệt web của bạn, cũng như các trang mà bạn đã đánh dấu và gán nhãn. Các thuật ngữ khớp sẽ được tô sáng, giúp dễ xem danh sách kết quả hơn.

Trong ví dụ bên dưới, khi gõ aw vào thanh Địa Chỉ sẽ hiện lên danh sách các trang đã đánh dấu và ghé thăm có awayawesome.

c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1259207864-70-1.png

Sử dụng danh sách 'tự động hoàn tất'

Nhấn lên thanh Địa Chỉ để chú ý vào nó. Bắt đầu gõ một địa chỉ web, tiêu đề trang, hoặc tên nhãn vào thanh Địa Chỉ. Firefox sẽ ngay lập tức cố gắng đoán nơi bạn muốn đi tới và danh sách 'tự động hoàn tất' sẽ hiển thị.

Ấn phím mũi tên xuống để tô sáng mục trong danh sách 'tự động hoàn tất'. Ấn lên hoặc xuống để cuộn danh sách này. Ấn EnterReturn để tới trang đã chọn. Bạn cũng có thể dùng con trỏ chuột để nhấn lên mục đó để tải trang đã chọn.

c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1259207500-288-2.png

Phần khớp với những gì bạn gõ sẽ được tô đậm. Thanh Địa Chỉ sẽ hiển thị kết quả cho:

 • Địa chỉ web từ những trang trong lược sử khớp với những gì bạn gõ
 • Tiêu đề trang trong lược sử khớp với những gì bạn gõ
 • Tiêu đề trang đánh dấu khớp với những gì bạn gõ
 • Trang đánh dấu có tên nhãn khớp với những gì bạn gõ

Thanh Địa Chỉ sẽ tìm các kết quả cho bạn vượt qua biên giới từ ngữ, và khi gõ càng nhiều chữ cái, bạn sẽ càng có kết quả gần hơn. Trong ví dụ bên dưới, gõ s m khớp với các trang có cả sm - chúng không cần phải ở cạnh nhau. c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1259207500-288-4.png

Mẹo

 • Khi bạn tìm cách đi tới một trang web đã từng ghé thăm trước đây, hãy gõ một vài kí tự có trong địa chỉ hoặc tiêu đề của nó. Cuộn qua danh mục 'tự động hoàn tất' và tìm trang đó trong danh sách (gõ thêm kí tự khác nếu nó vẫn chưa hiện trong danh sách). Ấn EnterReturn để đi tới địa chỉ web đã chọn. Firefox sẽ ưu tiên mục này hơn trong tương lai.
 • Đừng xóa trắng Lược sử Duyệt web - thông thường nguồn tài nguyên dồi dào nhất cho các danh mục 'tự động hoàn tất' là nhờ kết hợp địa chỉ web/tiêu đề trang. Xóa trắng Lược sử Duyệt web sẽ xóa các danh mục này ra khỏi kết quả.
 • Đánh dấu và gán nhãn các trang được dùng thường xuyên. Thanh Địa Chỉ sẽ khớp tên mà bạn đặt cho trang đánh dấu và cả các nhãn được gán cho chúng. Xem bài viết Dấu trang trong Firefox để biết thêm thông tin về cách dùng trang đánh dấu trong Firefox. Bạn có thể cải tiến kết quả 'tự động hoàn tất' bằng cách gán cho trang các nhãn dễ gõ.


Xóa kết quả 'tự động hoàn tất'

Nếu bạn muốn xóa một mục khỏi danh sách 'tự động hoàn tất':

 1. Chọn mục đó trong Thanh Địa Chỉ bằng phím mũi tên hoặc con trỏ chuột
 2. Ấn DeleteShift+Delete để xóa mục đó khỏi danh sách.

Nếu muốn xóa tất cả kết quả lược sử khỏi danh sách 'tự động hoàn tất', hãy xóa trắng Lược sử Duyệt web của Firefox. Xem bài viết Xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm và tải xuống trên Firefox để được hướng dẫn.

Lưu ý: Danh mục 'tự động hoàn tất' thuộc trang đánh dấu sẽ không bị xóa nếu bạn xóa chúng hoặc xóa trắng lược sử duyệt web. Những mục này có một ngôi sao. Để xóa những mục này, xóa trang đánh dấu được kết hợp, hoặc loại trừ trang đánh dấu khỏi kết quả 'tự động hoàn tất.

Điều khiển hành vi

Thiết lập

Bạn có thể tắt tính năng Thanh Địa Chỉ Thông Minh, hoặc giới hạn để cho kết quả tự động hoàn tất loại trừ trang đánh dấu hoặc lược sử:

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Bên cạnh Khi sử dụng thanh địa chỉ, đề nghị: chọn một trong các tùy chọn sau:
  c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1259207500-288-3.png
  • Lược sử và Đánh dấu: Sử dụng cả lược sử duyệt web và đánh dấu trong danh sách tự động hoàn tất của thanh Địa Chỉ.
  • Lược sử: Sử dụng lược sử duyệt web trong danh sách tự động hoàn tất của thanh Địa Chỉ, nhưng không dùng đánh dấu.
  • Đánh dấu: Sử dụng đánh dấu trong danh sách tự động hoàn tất của thanh Địa Chỉ, nhưng không dùng lược sử duyệt web.
  • Không đề nghị: Tắt danh sách tự động hoàn tất.
 1. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Nhanh như chớp

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu kết quả riêng nào đó, như trang đánh dấu hoặc nhãn, bạn có thể tăng tốc độ tìm kiếm bằng cách gõ các kí tự đặc biệt:

 • Thêm ^ để tìm kiếm các kết quả khớp với lược sử duyệt web
 • Thêm * để tìm kiếm các kết quả khớp với trang đánh dấu
 • Thêm + để tìm kiếm các kết quả khớp trong những trang mà bạn đã gán nhãn
 • Thêm @ để tìm kiếm những trang có địa chỉ web (URLs) khớp với những gì bạn gõ
 • Thêm # để tìm kiếm những trang có tiêu đề hoặc tên nhãn khớp với những gì bạn gõ

Ví dụ, nếu bạn đang tìm một trang đã đánh dấu gọi là Mozilla Firefox Support, bạn có thể gõ mozilla. Kết quả 'tự động hoàn tất' sẽ hiện ra, nhưng có thể không hiện ra trang bạn muốn. c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1244911098-121-1.PNG

Bạn có thể thu hẹp kết quả trong trang đánh dấu bằng cách gõ chuỗi tìm kiếm là mozilla *. c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1244911098-121-2.PNG

Nếu vẫn có quá nhiều kết quả, bạn có thể giới hạn thêm bằng gõ chuỗi mozilla * support #. Bây giờ danh sách 'tự động hoàn tất' sẽ chỉ hiện các trang đã đánh dấu có mozillasupport trong tiêu đề. c089345e1089b5be0054f98b8b44cf6f-1244910782-910-6.PNG

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm