Firefox có hoạt động trên Windows 7 không

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Translation in progress.


Microsoft Windows 7 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Windows. Firefox 3.0 và 3.5 hoạt động tốt trên Windows 7 hệt như trên Windows Vista.

Để biết cách cài đặt Firefox, xem Cài đặt Firefox trên Windows.

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.