Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nâng cao

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Nâng cao thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh,

Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Nâng cao' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh cho các thiết lập không được dùng thường xuyên, ví dụ như kiểm tra xem Firefox có phải là trình duyệt mặc định không, xóa trắng bộ nhớ đệm của đĩa, thiết lập cập nhật cho Firefox, và nhiều thiết lập nâng cao khác mà có thể chỉ một số người cần.
Thẻ 'Tổng quát'

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1245727075-899-2.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-1.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246323077-908-2.jpg

Tính năng truy cập

 • Luôn dùng con trỏ để di chuyển bên trong trang: Khi tùy chọntùy chỉnh được chọn, Firefox sẽ hiển thị một con trỏ có khả năng di chuyển trong trang web, cho phép bạn chọn văn bản bằng bàn phím. Bạn có thể bật tắt chế độ này bằng cách ấn F7.
 • Tìm cụm từ khi tôi bắt đầu gõ: Khi tùy chọntùy chỉnh được chọn, Firefox sẽ tìm cụm từ trong trang web hiện tại ngay khi bạn gõ nó. Trong khi bạn tìm cụm từ đã gõ trong trang, 'Thanh công cụ Tìm' sẽ tự động hiển thị ở cuối cửa sổ để hiển thị thông tin về những gì bạn tìm được.
 • Cảnh báo tôi khi trang web muốn tải lại hoặc định chuyển qua trang khác: Khi tùy chọntùy chỉnh được chọn, Firefox sẽ không cho trang web chuyển hướng bạn tới trang khác hoặc tự động tải lại.


Duyệt web

 • Tự động cuộn: Tự động cuộn là một tính năng hữu ích cho phép bạn cuộn trang bằng cách nhấn nút giữa chuột (thường là bánh xe) và di chuyển chuột lên hoặc xuống. Một số người cảm thấy tính năng này khá khó chịu, do đó việc tự động cuộn có thể được vô hiệu hóa thông qua tùy chọntùy chỉnh này.
 • Cuộn uyển chuyển: Cuộn uyển chuyển có thể rất có ích khi bạn đọc những trang dài. Thông thường, khi bạn ấn Page Down, khung hiển thị nhảy xuống một trang. Với chế độ cuộn uyển chuyện, nó sẽ cuộn xuống rất mượt, để bạn có thể thấy nó đã cuộn được bao nhiêu. Điều này giúp việc đọc tiếp được dễ dàng hơn.
 • Kiểm tra chính tả ngay khi tôi gõ: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox kiểm tra chính tả và cung cấp sửa lỗi ngay khi bạn gõ trong các biểu mẫu web. Lưu ý rằng có thể bạn sẽ cần một từ điển. Để làm vậy, chuột phảiấn Ctrl và nhấn lên bất kì trường văn bản nào, bật kiểm tra chính tả nếu cần thiết, và dùng trình đơn Ngôn ngữ để tải xuống một từ điển.


Mặc định cho Hệ thống

 • Luôn kiểm tra xem Firefox có phải là trình duyệt mặc định mỗi khi khởi chạy: Chọn tùy chọntùy chỉnh này nếu bạn muốn Firefox kiểm tra xem nó có phải là trình duyệt mặc định mỗi khi khởi chạy hay hông. Điều này sẽ đảm bảo rằng Firefox được dùng mỗi khi có một chương trình cố hiển thị một trang web. Bạn cũng có thể nhấn lên nút Kiểm tra Ngay để thực hiện việc kiểm tra ngay bây giờ.


Network tab

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1245727075-899-3.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-2.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246323077-908-3.jpg

Connection

Your organization or Internet service provider may offer or require you to use a proxy. A proxy acts as an intermediary between your computer and the Internet. It intercepts all requests to the Internet to see if it can fulfill the request using its cache. Proxies are used to improve performance, filter requests, and hide your computer from the Internet to improve security. Proxies are often part of corporate firewalls.

Connection Settings Dialog

 • No proxy: This is the default tùy chọntùy chỉnh. Choose this if you don't want to use a proxy.
 • Auto-detect proxy settings for this network: Choose this if you want Firefox to automatically detect the proxy settings for your network.

* Use system proxy settings: This is the default preference. Choose this if you want to use the proxy settings configured for you operating system.

 • Manual proxy configuration: Choose this if you have a list of one or more proxy servers.

Ask your system administrator for the configuration information. Each proxy requires a hostname and a port number.

  • If the same proxy name and port number are used for all proxies, check Use this proxy server for all protocols.
  • No Proxy For: List of hostnames or IP addresses that will not be proxied.
 • Automatic proxy configuration URL: Choose this if you have a proxy configuration (.pac) file. Enter the URL and click okay to save changes and load the proxy configuration.
  • Reload: The reload button will load the currently available proxy configuration.


Offline Storage

Pages you view are normally stored in a special cache folder for quicker viewing the next time you visit the same page. You can specify the amount of disk space the cache can use here. You can also immediately clear the contents of the cache.

 • Use up to ... MB of space for the cache: Allows you to specify the maximum size, in megabytes, of the cache on your computer.
 • Clear Now: Immediately clears the current contents of the cache, freeing the disk space used by the cache.
 • Tell me when a website asks to store data for offline use: Allows websites to store data necessary to be used without an internet connection. If you have previously blocked a website from storing data for offline use and changed your mind, you can click the Exceptions... button. Select the site you want to stop blocking, and click Remove. To remove all websites in the list, click Remove All Sites.
 • The following websites have stored data for offline use: After a website has stored data for offline use, you can select it in the list, and click Remove... to delete the data.


Update tab

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1245727075-899-4.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-3.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246323077-908-4.jpg Firefox can check whether updates to installed add-ons or to Firefox itself are available.

 • Automatically check for updates to: By default Firefox automatically checks for updates to itself, to add-ons, and to search engines so you'll always know you have the most up-to-date version. You can change this behavior by changing the appropriate checkboxes here.
 • When updates to Firefox are found,
  • Ask me what I want to do: Updates to Firefox are installed automatically by default. Select this tùy chọntùy chỉnh to manually control how and when updates are installed.
  • Automatically download and install the update: When this tùy chọntùy chỉnh is selected, Firefox updates will be automatically downloaded and will be installed the next time Firefox is restarted. The Warn me if this will disable any of my add-ons tùy chọntùy chỉnh determines whether you will be warned before the installation of an update which would require an incompatible add-on to be disabled because no newer, compatible version exists. The warning will allow you to postpone installation of the update, though at the expense of improvements included in it.

   If all extensions and themes are compatible or can be updated to be compatible, the Firefox update will be installed. Upon restart you will be asked to install any needed add-on updates so that you can continue to use them.
 • Show Update History: Firefox automatically records the updates you have installed. You can view information about these updates by clicking this button.
  Note: You must be running Firefox as an administratorroot or as the user who originally installed Firefox to install Firefox updates.


Encryption tab

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1245727075-899-1.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-4.jpgf49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246323077-908-1.jpg

Protocols

 • Use SSL 3.0: Specifies whether you want to send and receive secured information through SSL3 (Secure Sockets Layer, Level 3), a standard protocol for communicating securely with websites. Disabling it will prevent you from visiting some sites.
 • Use TLS 1.0: Specifies whether you want to send and receive secured information through TLS (Transport Layer Security), a security standard similar to SSL3 (Secure Sockets Layer). Disabling it will prevent you from visiting some sites.


Certificates

Certificates help perform encryption and decryption of connections to secure sites.

 • When a server requests my personal certificate: Some servers ask you to identify yourself with a personal certificate. In order to do so, they ask Firefox to generate one for you. When you visit the site in the future, Firefox will ask you for which certificate to use. If you wish to have Firefox automatically choose a certificate for you, select the Select one automatically tùy chọntùy chỉnh.
  Note: A personal certificate can contain personally identifiable information, such as your name or address. It may therefore harm your privacy if you select the Select one automatically tùy chọntùy chỉnh. If you do, you will not be alerted when a website request your personal certificate, and you may lose the ability to control who can access your personal information.
 • View Certificates: Click this button to view stored certificates, import new certificates, and back up or delete old certificates in Firefox.
 • Revocation Lists: Firefox can use Certificate Revocation Lists (also known as CRLs) to ensure that your certificates are always valid. Click the Revocation Lists button to manage the CRLs installed on your computer.
 • Validation: Firefox may ask an OCSP (Online Certificate Status Protocol) server to confirm that a certificate is still valid. By default, Firefox validates a certificate if the certificate provides an OCSP server. Alternately, you can choose an OCSP server against which to validate all certificates. Click the Validation button to manage these tùy chọntùy chỉnh. You will most likely only need to change this if your Internet environment requires it.
 • Security Devices: Security devices can encrypt and decrypt connections and store certificates and passwords. If you need to use a security device other than the one in Firefox, click the Security Devices button.
[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm