Cấu hình cho chương trình diệt virus Kaspersky Internet Security cho phép FireFox lướt web bình thường

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Translation in progress.

Kaspersky Internet Security là một gói phần mềm cho Windows bao gồm thành phần tường lửa (Firewall), nắm quyền điều khiển các chương trình có thể kết nối với thế giới bên ngoài và các loại kết nối mà họ có thể thực hiện. Nếu KIS không được cấu hình đúng, nó có thể chặn Firefox truy cập Internet; Firefox sẽ báo lỗi sau: Server không found lỗi. Ngay cả khi KIS bị tắt chức năng bảo vệ hoặc ngay cả gỡ bỏ cài đặt, nó có thể chặn Firefox.Cập nhật Kaspersky Internet Security

Bạn nên chạy phiên bản mới nhất của Kaspersky Internet Security. Phiên bản cũ có lỗi mà ảnh hưởng đến Firefox. Cập nhật của Kaspersky Internet Security đều miễn phí và có sẵn trên website: Kaspersky's website.


Cấu hình Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security phải được cấu hình đúng để cho phép Firefox truy cập vào Internet, đôi khi ngay cả khi firewall của Kaspersky Internet Security được tắt. Mặc dù khi Firefox làm việc được với Kaspersky tại một thời điểm.


Hướng dẫn trên Kaspersky Internet Security 7.

 1. Start Firefox.
 2. Right-click the Kaspersky icon in the system tray at the bottom right of the screen.

  kaperskyicon.png
 3. Click Settings....
 4. On the left side of the screen under Protection, click Firewall.

  kaperskyfirewallsettings.png
 5. On the right side of the screen, check mark Enable Firewall if it isn't already check marked.
 6. On the right side of the screen under Filtration system, make sure the slider is not set to Block All.
  • If the filtration system is set to Block All, you will need to lower the setting to be able to use Firefox.

   kasperskyslider.png
 1. On the right side of the screen under Filtration system, click Settings....

  kaperskyfirewallfiltrationsettings.png
 2. Click the Rules for applications tab.
 3. If there is an entry for firefox.exe, select it and click Delete.

  kaperskyrulesforapplications.png
 4. Click Add..., select the Applications menu and choose C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe. A window titled Edit rules for firefox.exe will appear.
 5. Click Template... and choose Mozilla Firefox.
 6. Click OK.
 7. Click OK.
 8. Click OK.
 9. Open Firefox and try to access any website.

Kaspersky Internet Security bây giờ đã cho FireFox truy cập internet.


Uninstall Kaspersky Internet Security

Đơn giản chỉ cần gỡ bỏ cài đặt Kaspersky Internet Security nhưng có thể không gỡ bỏ nó hoàn toàn được. Kaspersky cung cấp một tiện ích để gỡ bỏ hoàn toàn Kaspersky Internet Security. Nó có sẵn trênKaspersky's website.

Based on information from Firewalls (mozillaZine KB)

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.