Cài đặt Firefox

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống.

Bạn đang cài Firefox lên hệ điều hành nào?

vista.jpg Cài đặt Firefox trên Windows

macos.jpg Cài đặt Firefox trên Mac

linux.jpg Cài đặt Firefox trên LinuxDựa trên thông tin từ Cài đặt Firefox (mozillaZine KB)

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.