Cài đặt Firefox

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống.

Bạn đang cài Firefox lên hệ điều hành nào?

vista.jpg Cài đặt Firefox trên Windows

macos.jpg Cài đặt Firefox trên Mac

linux.jpg Cài đặt Firefox trên LinuxDựa trên thông tin từ Cài đặt Firefox (mozillaZine KB)

// These fine people helped write this article:loveleeyoungae. You can help too - find out how.
Đóng góp cho Mozilla Support