Cài đặt Firefox

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn đáp ứng được các Yêu cầu về Hệ thống.

Bạn đang cài Firefox lên hệ điều hành nào?

vista.jpg Cài đặt Firefox trên Windows

macos.jpg Cài đặt Firefox trên Mac

linux.jpg Cài đặt Firefox trên LinuxDựa trên thông tin từ Cài đặt Firefox (mozillaZine KB)

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support