మీ అంతరికతను సంరక్షించుకోండి

తాజా గోప్యత మరియు భద్రతా లక్షణాలతో మీ సమాచారాన్ని రహస్యంగా ఉంచండి.

ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ - చరిత్రను సేవ్ చేయకుండా ఫైర్ఫాక్స్ ఉపయోగించండి

ఫైర్‌ఫాక్స్ రహస్య విహరణ అనేది కుకీలను, తాత్కాలిక దస్త్రాలను, చూసిన పేజీల చరిత్రను నిలువచేయకుండా వెబ్సైట్లను చూడడానికి బహు ఉపయుక్తము.

ఫైర్‌ఫాక్సులో విహరణ, శోధన, దింపుకోలు చరిత్రలను తొలగించండి

ఫైర్‌ఫాక్సు చరిత్రలో ఏ సమాచారం భద్రపరచబడుతుందో, మీరు ఒక బహిరంగ లేదా ఇతరులతో పంచుకుంటున్న కంప్యూటరును వాడుతుంటే దానిని మొత్తంగా కానీ, కొంత భాగం కానీ ఎలా తొలగించవచ్చో తెలుసుకోండి.

నేను Do Not Track ఫీచర్ ను ఎలా ఆన్ చేయాలి?

Firefox మీ బ్రౌజింగ్ ప్రవర్తనను ట్రాక్ చెయ్యకూడదని మిమ్మల్ని వెబ్సైట్లకు తెలియజేస్తుంది. ట్రాకింగ్ అంటే ఏమిటి మరియు ""Do Not Track" లక్షణాన్ని ఎలా ఆన్ చేయాలో తెలుసుకోండి.

ఒక వెబ్సైట్ కనెక్షన్ సురక్షితమని నేను ఎలా చెప్పగలను?

ఫైర్ఫాక్స్ మీ కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడింది తెలియజేయండి ఒక వెబ్సైట్ యొక్క చిరునామా పక్కన ఒక ప్యాడ్లాక్ను చిహ్నం ఉపయోగిస్తుంది. చిహ్నం క్లిక్ వెబ్సైట్ గురించి మరింత సమాచారం ఇస్తుంది.

అంతర్నిర్మిత ఫిషింగ్ మరియు మాల్వేర్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా పని చేస్తాయి?

ఫైరుఫాక్సు కలిగి అంతర్నిర్మిత ఫిషింగ్ మరియు మాల్వేర్ ప్రొటెక్షన్ మీరు సురక్షితంగా ఆన్లైన్ ఉపయోగించడానికి.ఈ వ్యాసం వారు పని వివరిస్తుంది.

కంట్రోల్ సెంటర్-సైట్ గోప్యత మరియు భద్రతా నియంత్రణలు నిర్వహించండి

ఫైర్ఫాక్సులో కంట్రోల్ సెంటర్ మీమ్మల్ని ఒకే చోట సైట్ భద్రత మరియు గోప్యతా సెట్టింగ్లను నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది.

గోప్యతా, బ్రౌజింగ్ చరిత్ర మరియు ట్రాక్ చేయద్దు కోసం సెట్టింగులు

ఈ వ్యాసం ట్రాక్ చేయద్దు, బ్రౌజింగ్ చరిత్ర మరియు ప్రదేశం బార్ (అడ్రస్ బార్) శోధన సూచనలను సహా ఫైర్ఫాక్స్ గోప్యతా సెట్టింగ్లను వర్తిస్తుంది.

ఫైర్‌ఫాక్సు నా స్థాన సమాచారాన్ని వెబ్సైట్లతో పంచుకుంటుందా?

ఫైర్‌ఫాక్సు మీ స్థానాన్ని గురించి వెబ్ సైట్లకు ఏ సమాచారాన్ని పంపుతుందో తెలుసుకోండి మరియు మీ విహారిణి యొక్క స్థాన-ఎరుక లక్షణాలను ఎలా ఉపయోగించాలో మరియు నిర్వహించాలో తెలుసుకోండి.

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి