ఒక వెబ్సైట్ కనెక్షన్ సురక్షితమని నేను ఎలా చెప్పగలను?

సైట్ గుర్తింపు బటన్ మీరు సందర్శించే సైట్ల గురించి మరింత సమాచారం ఇచ్చే ఫైర్ఫాక్సు సెక్యూరిటీ లక్షణం. మీరు చూస్తున్న వెబ్సైట్ కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడినట్లైయితే మీరు వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు, మరియు కొన్ని సంధర్భాలలో వెబ్సైట్ కలిగి ఉండి మరియు వారు అది స్వంతం అని తనిఖీ చేసిన వారు తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీరు మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హానికరమైన వెబ్సైట్లు నివారించేందుకు సహాయం చేస్తుంది.

సైట్ గుర్తింపు బటన్ వెబ్ చిరునామా యొక్క ఎడమ లొకేషన్ బార్ లో ఉంది.

site identity site identity fx39 Linux en

ఒక వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు, సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఐదు చిహ్నాలలో ఒకటి ఉంటుంది - ఒక బూడిద గ్లోబ్, ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం, ఒక నారింజ హెచ్చరిక త్రిభుజం, ఒక బూడిద ప్యాడ్లాకు, లేదా ఒక పచ్చని ప్యాడ్లాకు. ఈ చిహ్నాలు క్లిక్ చేసినప్పుడు వెబ్సైట్ గురించి గుర్తింపు మరియు భద్రతా సమాచారం ప్రదర్శిస్తుంది.

identity icons toc order

పాప్ అప్ పానెల్ లో More Information బటన్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి సర్టిఫికెట్ సమాచారం, కుకీలు మరియు మీరు సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్ చరిత్ర ఆ సైట్ యొక్క గోప్యత మరియు భద్రతా సెట్టింగ్లను గురించి మరిన్ని వివరాలను చూపిస్తుంది.

సైట్ గుర్తింపు బటన్ మీరు సందర్శించే సైట్ల గురించి మరింత సమాచారం ఇచ్చే ఫైర్ఫాక్సు సెక్యూరిటీ లక్షణం. మీరు చూస్తున్న వెబ్సైట్ కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడినట్లైయితే మీరు వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు, మరియు కొన్ని సంధర్భాలలో వెబ్సైట్ కలిగి ఉండి మరియు వారు అది స్వంతం అని తనిఖీ చేసిన వారు తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీరు మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హానికరమైన వెబ్సైట్లు నివారించేందుకు సహాయం చేస్తుంది.

site identity

సైట్ గుర్తింపు బటన్ వెబ్ చిరునామా యొక్క ఎడమ చిరునామా బార్ లో ఉంది. సాధారణంగా, వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు, సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఒక బూడిద గ్లోబ్ లేదా ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ గాని ఉంటుంది.

http globe desktop green lock 42

అయితే, కొన్ని అరుదైన పరిస్థితులలో, అది కూడా ఒక ఎర్ర కొట్టివేత తో ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ లేదా ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్, ఒక పసుపు హెచ్చరిక త్రిభుజంతో ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్, అయ్యి ఉండవచ్చు.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

సైట్ గుర్తింపు బటన్ క్లిక్ చేస్తే కంట్రోల్ సెంటర్ ను తెస్తుంది, మీరు సైట్ గురించి గుర్తింపు సమాచారం వీక్షించడానికి మరియు భద్రతా సెట్టింగ్లను మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.

మీరు సురక్షితమైన వెబ్ సైట్ ను సందర్శించినప్పుడు సైట్ గుర్తింపు బటన్ (ఒక ప్యాడ్లాక్ను) మీ చిరునామా బార్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు చూస్తున్న వెబ్సైట్ కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడినట్లైయితే మీరు వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు, మరియు కొన్ని సంధర్భాలలో వెబ్సైట్ కలిగి ఉండి మరియు వారు అది స్వంతం అని తనిఖీ చేసిన వారు తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీరు మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్న హానికరమైన వెబ్సైట్లు నివారించేందుకు సహాయం చేస్తుంది.

site identity

సైట్ గుర్తింపు బటన్ వెబ్ చిరునామా యొక్క ఎడమ చిరునామా బార్ లో ఉంది. సాధారణంగా, ఒక అత్యంత సురక్షిత వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు, సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ ఉంటుంది:

green lock 42

అయితే, కొన్ని అరుదైన పరిస్థితులలో, అది కూడా ఒక ఎర్ర కొట్టివేత తో ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ లేదా ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్, ఒక పసుపు హెచ్చరిక త్రిభుజంతో ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్, అయ్యి ఉండవచ్చు.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

గమనిక: సైట్ గుర్తింపు బటన్ Site Info button పై క్లిక్ చేస్తే కంట్రోల్ సెంటర్ ను తెస్తుంది, ఇది మీరు కనెక్షన్ యొక్క భద్రతా స్థితి గురించి మరింత వివరణాత్మక సమాచారాన్ని వీక్షించడానికి మరియు కొన్ని భద్రత మరియు గోప్యతా సెట్టింగ్లను మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.

గ్రే భూగోళం

ఒక బూడిద గ్లోబ్ సూచిస్తుంది:

 • ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడలేదు మరియు చోరీ చేయడం నుంచి సురక్షితమని పరిగణించలేము.
 • వెబ్సైట్ గుర్తింపు సమాచారం సరఫరా చేయదు.

grey globe fx29 grey globe fx39 Linux en

అనేక వెబ్సైట్లు సున్నితమైన సమాచారాన్ని ముందుకు వెనుకకు ప్రయాణించడానికి సంబంధంలేని ఎందుకంటే తనిఖీ గుర్తింపులు లేదా ఎన్క్రిప్టెడ్ సంబంధాలు అవసరం లేని బూడిద గ్లోబ్ లో ఉంటాయి.

గమనిక: మీరు సున్నితమైన సమాచారం (బ్యాంక్ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) ఏ విధమైన సమాచారమైనా పంపుతుంటే సైట్ గుర్తింపు బటన్ చేయాలి ఒక బూడిద గ్లోబ్ ఐకాన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.

గ్రే హెచ్చరిక త్రిభుజం

ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం సూచిస్తుంది:

 • వెబ్సైట్ గుర్తింపు సమాచారం సరఫరా చేయదు.
 • ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ పాక్షికంగా మాత్రమే గుప్తీకరించబడింది, చోరీ నిరోధించడానికి లేదు మరియు దీనిని ఎన్క్రిప్ట్ అంశాలు (చిత్రాలు, వీడియో లేదా ఆడియో) ఉన్నందున పూర్తిగా సురక్షితమైనది కాదు. ఇతరుల చూడవచ్చు లేదా ఈ అంశాలను సవరించవచ్చు, కాని ప్రధాన వెబ్ పేజీ కంటెంట్ (వచనం) కాదు.

grey triangle grey triangle fx39 Linux en

ఆరెంజ్ హెచ్చరిక త్రిభుజం

ఒక నారింజ హెచ్చరిక త్రిభుజం సూచిస్తుంది:

 • వెబ్సైట్ గుర్తింపు సమాచారం సరఫరా చేయదు.
 • ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ పాక్షికంగా మాత్రమే గుప్తీకరించబడింది మరియు చోరీ నిరోధించలేదు. వెబ్సైట్ గుప్తీకరించబడలేని ఇంటరాక్టివ్ కంటెంట్ (స్క్రిప్ట్స్) కలిగి ఉంది. ఇతర ప్రజలు మీ సమాచారాన్ని వీక్షించేందుకు లేదా వెబ్సైట్ యొక్క ప్రవర్తనను మార్చవచ్చు.

orange triangle fx29 orange triangle fx39 Linux en

ఇది మీరు గతంలో అనుమతి చేసిన మిశ్రమ క్రియాశీల మీద వడ్డిస్తారు HTTPS లోడ్ ప్రదర్శించబడిన లేదా ప్రమాదాల ఉన్నప్పటికీ వెబ్సైట్ కోసం అమలు సూచిస్తుంది. చూడండి మిశ్రమ కంటెంట్ ఫైర్ఫాక్సులో నిరోధించడం.

ప్రస్తుత టాబ్ లో మరొక వెబ్ సైట్ కు వెళ్ళి ఆపై తిరిగి వెళుతున్న లేదా ఒక కొత్త టాబ్ లో తిరిగి సందర్శించినా, కొన్ని HTTP అభ్యర్ధనల బెదిరింపులు తగ్గుతాయని తిరిగి నిరోధించగలరు మిశ్రమ నిష్క్రియాత్మక కంటెంట్ మరియు బూడిద ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం దాని మునుపటి స్థితికి చిహ్నం మార్చడానికి (వెబ్సైట్ తిరిగి సందర్శించడం లేదా లేకపోతే ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ను) మరియు కంటెంట్ మిక్సర్ డాలు చిహ్నం ప్రదర్శిస్తుంది.మిశ్రమ కంటెంట్ బ్లాక్ గురించి సమాచారం కోసం, చూడండి మిశ్రమ కంటెంట్ ఫైర్ఫాక్సులో నిరోధించడం.

గమనిక: మీరు సున్నితమైన సమాచారం (బ్యాంక్ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) ఏ విధమైన పంపుతున్నప్పుడు సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఒక నారింజ హెచ్చరిక త్రిభుజం చిహ్నం కాదు ఉండాలి.

గ్రే ప్యాడ్లాక్

ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ సూచిస్తుంది:

 • వెబ్సైట్ యొక్క చిరునామా ధృవీకరించబడింది.
 • ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ చోరీ నిరోధించడానికి గుప్తీకరించబడింది.

grey lock fx29 grey lock fx39 Linux en

ఒక డొమైన్ ధృవీకరించబడితే, అది సైట్ అమలు చేసే వ్యక్తులు డొమైన్ నకలు లేదు అని రుజువు కోసం ఒక సర్టిఫికెట్ కొనుగోలు చేసారని అర్థం. ఉదాహరణకి,ఫేస్బుక్వికీమీడియా ఫౌండేషన్ ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ను ప్రదర్శిసించే సర్టిఫికెట్ల ఈ విధమైన మరియు ఎన్క్రిప్టెడ్ కనెక్షన్, సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఉంది.మీరు ప్యాడ్లాక్ను క్లిక్ చేసినప్పుడు, మీరు నిజంగానే కనెక్ట్ అయినట్టూ మీకు చెబుతుంది ఫేస్బుక్.comవికీపీడియా.orgసర్టిఫైడ్ చేయబడిన VeriSign Inc.GlobalSign nv-sa. ఇది కూడా ఎవరూ కనెక్షన్ పొంచివిను మరియు దొంగిలించి కాబట్టి కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడింది మీరు లభిస్తుంది మీఫేస్బుక్వికీమీడియా సమాచారాన్ని ఆ విధంగా లాగిన్ చేస్తుంది.

అయితే, ఇది నిజానికి ప్రశ్న లో డొమైన్ యాజమాన్య సరిచూడబడలేదు. ఆర్గ్ నిజానికి {విజయం కోసం స్వంతం - వికీపీడియా కామ్ {/ for} - ఏ హామీ Facebook ఉంది. . , Mac} ఫేస్బుక్ కంపెనీ వికీమీడియా ఫౌండేషన్ {/ for}.హామీ అని మాత్రమే విషయాలు డొమైన్ చెల్లుబాటు అయ్యే డొమైన్, మరియు దానికి కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడింది ఆ ఉన్నాయి.

గ్రీన్ ప్యాడ్లాక్

ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ సూచిస్తుంది:

 • వెబ్సైట్ యొక్క చిరునామా ఒక విస్తరించిన ధ్రువీకరణ (EV) సర్టిఫికేట్ ఉపయోగించి ధృవీకరించబడింది.
 • ఫైర్ఫాక్సుకి మరియు వెబ్సైట్ కి మధ్య కనెక్షన్ చోరీ నిరోధించడానికి గుప్తీకరించబడింది.

green lock fx29 green lock fx39 Linux en

ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ కు కంపెనీ లేదా సంస్థ యొక్క పేరు జోడించినట్లైతే ఈ వెబ్సైట్ ఒక విస్తరించిన ధ్రువీకరణ (EV) సర్టిఫికెట్ ఉపయోగిస్తోంది. ఒక EV సర్టిఫికెట్ సర్టిఫికేట్లు ఇతర రకాల కంటే మరింత కఠినమైన గుర్తింపు ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ అవసరం సైట్ సర్టిఫికెట్ ఒక ప్రత్యేక రకం. బూడిద ప్యాడ్లాక్ను ఒక సైట్ సురక్షిత కనెక్షన్ ఉపయోగిస్తుందని సూచిస్తుంది, ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ను కనెక్షన్ సురక్షితమైనది మరియు డొమైన్ యజమానులు మీరు వాటి ఊహించిన ఎవరు అని సూచిస్తుంది.

EV సర్టిఫికెట్, సైట్ గుర్తింపు బటన్ మీకు హామీ పేపాల్.comమోజిల్లా.org స్వంతం పేపాల్ ఇంక్.మోజిల్లా స్వచ్చంధ సంస్థ, ఉదాహరణకి. మాత్రమే ప్యాడ్లాక్ను పేపాల్ సైట్లో ఆకుపచ్చ చూపుతుందిమొజిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్,అది కూడా విస్తరిస్తుంది మరియు బటన్ లోనే యజమాని పేరును ప్రదర్శిస్తుంది.

గ్రే గ్లోబ్

ఒక బూడిద గ్లోబ్ ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ గుప్తీకరించబడలేదని సూచిస్తుంది, మరియు అందువలన చోరీ లేదా మనిషి వ్యతిరేకంగా సురక్షితంగా పరిగణించరాదు మధ్య దాడులు.

globe url bar 42

అనేక వెబ్సైట్లు బూడిద గ్లోబ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వారు ముందుకు వెనుకకు సున్నితమైన సమాచారాన్ని ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు సంబంధంలేని తనిఖీ గుర్తింపులు లేదా ఎన్క్రిప్టెడ్ సంబంధాలు అవసరం లేదు.

గమనిక: సున్నితమైన సమాచారాన్ని (బ్యాంకు సమాచారాన్ని, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) సైట్లకు సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఒక బూడిద గ్లోబ్ చిహ్నం ఇక్కడ ఏ విధమైన పంపవద్దు.

హెచ్చరిక: మీరు చిరునామా బార్ లో ప్యాడ్లాక్ను చిహ్నం లేకుండా సున్నితమైన సమాచారం (బ్యాక్ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) ఒక వెబ్సైట్ కు ఎప్పుడూ పంపకూడదు-ఈ సందర్భంలో అది ఎవరికీ మీరు ఉద్దేశించిన వెబ్సైట్తో కమ్యూనికేట్ లేదా చోరీ చేయడం నుండి మీ డేటాను సురక్షితంగా ఉంది అని ధృవీకరించబడింది!

గ్రీన్ ప్యాడ్లాక్

ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ (లేదా ఒక సంస్థ పేరు లేకుండా) చూపిస్తుంది:

 • మీరు ఖచ్చితంగా దీని చిరునామా చిరునామా బార్ లో చూపించిన వెబ్సైట్ కనెక్ట్; కనెక్షన్కు అంతరాయం కలిగిస్తుందని చేయలేదు.
 • ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ చోరీ నిరోధించడానికి గుప్తీకరించబడింది.

green lock address bar 42

ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ కు కంపెనీ లేదా సంస్థ యొక్క పేరు జోడించినట్లైతే ఈ వెబ్సైట్ ఒక విస్తరించిన ధ్రువీకరణ (EV) సర్టిఫికెట్ ఉపయోగిస్తోంది. ఒక EV సర్టిఫికెట్ సర్టిఫికేట్లు ఇతర రకాల కంటే మరింత కఠినమైన గుర్తింపు ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ అవసరం సైట్ సర్టిఫికెట్ ఒక ప్రత్యేక రకం. బూడిద ప్యాడ్లాక్ను ఒక సైట్ సురక్షిత కనెక్షన్ ఉపయోగిస్తుందని సూచిస్తుంది, ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ను కనెక్షన్ సురక్షితమైనది.

site identity site identity fx39 Linux en

EV సర్టిఫికేట్లు ఉపయోగిస్తున్న సైట్లకి, సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ను మరియు చట్టపరమైన కంపెనీ లేదా సంస్థ పేరు మరియు వెబ్సైట్ యజమాని నగర ఉపయోగించి సైట్ ప్రదర్శిస్తుంది, కాబట్టి మీరు అది పనిచేస్తున్నప్పుడు తెలుసు. మొజిల్లా ఫౌండేషన్ స్వంతం మొజిల్లా అని చూపిస్తుంది.

బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం తో గ్రీన్ ప్యాడ్లాక్

ఒక బూడిద హెచ్చరిక త్రిభుజం తో ఒక ఆకుపచ్చ ప్యాడ్లాక్ను blocked secure 42 సైట్ సురక్షితం అని సూచిస్తుంది; అయితే, ఫైర్ఫాక్స్ అసురక్షిత కంటెంట్ను బ్లాక్ కావున సైట్ తప్పనిసరిగా పూర్తిగా సరిగ్గా ప్రదర్శించడానికి లేదా పని చేయకపోవచ్చు. మిక్స్డ్ కంటెంట్ నిరోధించడాన్ని మరింత సమాచారం కోసం. ఈ సైట్ డెవలపర్ తీర్చాలి ఒక సమస్య ఉంది.

పసుపు హెచ్చరిక త్రిభుజంతో గ్రే ప్యాడ్లాక్

ఒక పసుపు హెచ్చరిక త్రిభుజం ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ను ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ మాత్రమే పాక్షికంగా గుప్తీకరించబడింది మరియు చోరీ నిరోధించలేదు అని సూచిస్తుంది.

grey lock yellow tri url bar 42

"పాక్షికంగా ఎన్క్రిప్టెడ్" గురించి సమాచారం కోసం, [[Mixed content blocking in Firefox|మిశ్రిత కంటెంట్ ఫైర్ఫాక్సులో నిరోధించడం] ని చూడండి. ఈ సైట్ డెవలపర్ తీర్చాల్సిన ఒక సమస్య ఉంది.

గమనిక: సున్నితమైన సమాచారం (బ్యాక్ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) సైట్లకు సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఒక పసుపు హెచ్చరిక త్రిభుజం చిహ్నం ఇక్కడ పంపదు.

ఎరుపు కొట్టివేత గ్రే ప్యాడ్లాక్

ఎరుపు కొట్టివేత ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ ఫైర్ఫాక్సు మరియు వెబ్సైట్ మధ్య కనెక్షన్ మాత్రమే పాక్షికంగా గుప్తీకరించబడిందని సూచిస్తుంది మరియు చోరీ లేదా వ్యక్తిచే వ్యతిరేకంగా నిరోధించలేదు -ది మధ్య దాడులు.

lock red strikethrough 42

This icon will not appear unless you’ve manually deactivated mixed content blocking.

Note: సున్నితమైన సమాచారం (బ్యాంక్ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డు డేటా, సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్లు, మొదలైనవి) సైట్లకు సైట్ గుర్తింపు బటన్ ఎరుపు కొట్టివేత చిహ్నం ఒక బూడిద ప్యాడ్లాక్ను ఉందని ఇక్కడ ఏ విధమైన సమాచారం పంపవద్దు. 147 +

// These fine people helped write this article:NikhilPatel, Dinesh, Jayesh Katta Ramalingaiah. You can help too - find out how.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి