సమకాలీకరించి మరియు సేవ్

మీ అన్ని పరికరాల్లో సమాచారాన్ని సమకాలీకరించండి

నేను నా కంప్యూటర్లో సింక్ ఎలా సెటప్ చేయాలి

మీ బుక్మార్క్లు, చరిత్ర, పాస్వర్డ్ల అనుబంధాలను మరియు ఫైరుఫాక్సు యొక్క మరొక కాపీని తో ఓపెన్ టాబ్లను సమకాలీకరించండి. ఈ వ్యాసం ఫైరుఫాక్సు సింక్ ఏర్పాటు ద్వారా మీరు నడుస్తుంది.

Firefox, Mozilla Account Firefox, Mozilla Account చివరిగా నవీకరించినది: 02/27/2016

కోల్పోయిన ఫోన్ లేదా టాబ్లెట్ Firefox సమకాలీకరణను ఆపివెయ్యి

ఈ వ్యాసం మీరు Firefox Sync తో కోల్పోయిన పరికరంలో మీ పాస్వర్డ్లను యాక్సెస్ వారిని నిరోధించడానికి చెయ్యాలి వర్ణిస్తుంది.

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account సృష్టించబడినది: 07/15/2014

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

ఔత్సాహికులవ్వండి

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి