Inställningarfönstret

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: Firefox options, preferences and settings

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Här hittar du förklaringar till de inställningar som finns att välja på i Inställningarfönstret i Mozilla Firefox.


Allmänt

Panelen Allmänt innehåller de vanligast använda inställningarna, såsom vad du vill se när du startar Firefox och hur filhämtningar ska hanteras. För mer information, se Inställningarfönstret - Allmänt.


Flikar

Panelen Flikar innehåller inställningar för funktionen surfa med flikar. För mer information, se Inställningarfönstret - Flikar.


Innehåll

Panelen Innehåll innehåller inställningar för hur webbsidor ska visas. För mer information, se Inställningarfönstret - Innehåll.


Program

Panelen Program låter dig bestämma hur Firefox ska hantera olika typer av filer (t.ex. PDF-dokument eller ljudfiler). En lista på olika typer av innehåll visas där du kan välja en åtgärd för varje filtyp, såsom att öppna den med ett särskilt program, öppna den i Firefox med hjälp av en insticksmodul, eller att spara filen. För mer information, se Inställningarfönstret - Program.


Sekretess

Panelen Sekretess innehåller inställningar till skydd för din personliga integritet. När du surfar på webben kommer information om vilka sidor du besökt, vad du har gjort, osv. att sparas här. För mer information, se Inställningarfönstret - Sekretess.


Säkerhet

Panelen Säkerhet innehåller inställningar som rör din säkerhet på nätet. För mer information, se Inställningarfönstret - Säkerhet.


Avancerat

Panelen Avancerat innehåller inställningar som inte används så ofta, såsom att kontrollera att Firefox är standardwebbläsare, rensning av diskcachen, hur Firefox ska uppdateras, och diverse andra avancerade inställningar som endast vissa användare kan behöva. För mer information, se Inställningarfönstret - Avancerat.

These fine people helped write this article: Hasse. You can help too - find out how.