Adressfältet kompletterar automatiskt i Firefox

Den här artikeln kan vara inaktuell.

En viktig ändring har gjorts i den engelska artikeln som denna artikel baseras på. Tills denna sida uppdateras, kanske detta kan hjälpa: Address bar autocomplete suggestions in Firefox

Firefox adressfält visar URL:en (webbadressen) för den sida du besöker. När du skriver in det här fältet för att ange en URL eller söktermer kommer Firefox ihåg de sidor som du har besökt och visar sidförslag i listrutan i adressfältet, till exempel webbplatser som du har bokmärkt, taggat, besökt tidigare eller har öppnat i flikar. Den här artikeln förklarar hur funktionen för att autokomplettera adressfältet fungerar.

Obs: För att lära dig mer om sökning från adressfältet, se dessa artiklar:

Hur använder jag listan med automatisk komplettering?

Börja skriva i adressfältet. Förslag från din webbhistorik, bokmärken och flikar listas under det du har skrivit.
Obs: Om du klickar på adressfältet utan att skriva in det, visas en listruta för dina mest besökta webbplatser istället.

Fx82AddressBarAutocompleteDropdown

Listrutan med automatisk komplettering innehåller:

 • Sidtitlar och webbadresser från din historik.
 • Sidtitlar, webbadresser och taggar från dina bokmärken.
 • Sidor som du för närvarande har öppnat i andra flikar (se nedan under Växla till flik).
 • Synkroniserade flikar från andra enheter.
 • Söktermer från din sökhistorik (om sökförslag är aktiverade)

Ikoner anger om ett matchande resultat är en öppen flik eller ett bokmärke. När du ser sidan du vill ha, klicka bara på den eller använd uppåt- och nedåtpilarna på tangentbordet för att markera den och tryck sedan på EnterReturn.

Firefox kommer också att föreslå populära sökförslag från standardsökmotorn. Se Sökförslag i Firefox för mer information.

Adressfältets förslag justeras utifrån ditt surfbeteende, till exempel hur ofta och nyligen du besökte en webbsida och vilket resultat du valde utifrån vad du skrev. På det här sättet visas sidor du besöker hela tiden högst upp i listan, ofta efter att du bara har skrivit ett tecken.

Automatisk komplettering av URL

Förutom listrutan för automatisk komplettering kommer Firefox också att fylla i webbadressen i adressfältet. Om du till exempel skriver "suppo" kan Firefox fylla i "rt.mozilla.org/" för att slutföra adressen "support.mozilla.org" om du har besökt den webbplatsen tidigare. Om du trycker på EnterReturn i det här fallet tar du dig direkt till den adressen.

URLAutocomplete75

Växla till flik

Adressfältet söker också igenom dina öppna flikar, visar resultat med en flikikon och texten "Växla till flik". Om du väljer detta resultat växlar du till den redan öppna fliken istället för att skapa en dubbel.

SwitchToTab75
För att stänga av alternativet "Växla till flik" tillfälligt, tryck på tangenten ALT medan du klickar på sidan i listan med automatiskt kompletterade som visas under adressfältet. Detta öppnar din sida på en ny flik istället för att byta till en befintlig.

Vad kan jag göra för att få bästa resultat?

 • Om du vill gå till en webbsida du har besökt tidigare skriver du några bokstäver från dess webbadress eller sidtitel. Bläddra igenom autokompletteringslistan och hitta sidan (skriv in en annan bokstav om du inte ser den listad). Tryck på EnterReturn för att gå till den valda webbadressen. Firefox kommer att ge denna post/resultat högre vikt i framtiden.
 • Rensa inte webbhistoriken - vanligtvis är den rikaste källan till autokompletterade poster från titel/webbadresskombination. Rensa webbhistorik tar bort dessa poster från resultaten.
 • Bokmärk och tagga ofta använda sidor. Adressfältet matchar namnet du ger bokmärket och även taggar som är kopplade till bokmärket. Se artikeln Bokmärken för mer information om hur du använder bokmärken i Firefox. Du kan förbättra dina autokompletteringsresultat genom att märka sidor med lättskrivna taggnamn.

Hur kan jag kontrollera vilka resultat adressfältet visar mig?

Ändra adressfältets inställningar

Du kan stänga av funktionen för autokomplettering i adressfältet eller begränsa resultaten för att utesluta dina öppna flikar, mest besökta, bokmärken eller webbhistorik:

 1. I menyraden längst upp på skärmen klickar du på Firefox och väljer Inställningar. Klicka på menyknappen Fx57Menu och välj InställningarInställningar.Klicka på menyknappen Fx89menuButton och välj Inställningar.

 2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.
 3. Under Adressfält, välj något av följande:
  address bar settings 57
  • Webbläsarhistorik: föreslår sidor som du tidigare har besökt.
  • Bokmärken: föreslår sidor som du har bokmärkt.
  • Öppna flikar: föreslår sidor som du har öppnat i en annan flik.
 1. I menyraden längst upp på skärmen klickar du på Firefox och väljer Inställningar. Klicka på menyknappen Fx57Menu och välj InställningarInställningar.Klicka på menyknappen Fx89menuButton och välj Inställningar.

 2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.
 3. Under Adressfält, välj något av följande:
  Inställningar adressfältet
  • Webbläsarhistorik: föreslår sidor som du tidigare har besökt.
  • Bokmärken: föreslår sidor som du har bokmärkt.
  • Öppna flikar: föreslår sidor som du har öppnat i en annan flik.
  • Mest besökta: föreslår dina mest besökta webbplatser (om de är aktiverade i panelen Hem) när du klickar i adressfältet.

Ändra inställningar för sökmotorförslag: För att aktivera eller inaktivera sökmotorförslag, inklusive förslag från din sökhistorik, klicka på den här länken för att gå till inställningarna för panelen Sök. Se Ändra dina standardinställningar för sökning i Firefox för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar.

Ta bort resultat för autokomplettering

Om du vill ta bort en post från listan med autokomplettering:

 1. I adressfältet använder du upp- och nedpilen på tangentbordet för att markera posten.
 2. Tryck på Shift+Delete för att ta bort objektet från listan.

Om du vill ta bort alla historikresultat från listan med autokomplettering, rensa Firefoxs webbhistorik.

Obs: Autokompletterade objekt från bokmärken tas inte bort från resultaten om du försöker ta bort dem eller rensa webbhistoriken. Dessa föremål har en stjärna. För att ta bort dessa objekt, ta bort tillhörande bokmärke, eller exkluderar bokmärken i adressfältets inställningar.

Ändra resultat i farten

När du skriver söktermer i adressfältet visas som standard sökförslag från standardsökmotorn och sidor (bokmärken, historik, öppna flikar) där varje sökterm är en del av titeln, en del av en tagg eller en del av webbadressen (URL).

Om du letar efter en viss typ av resultat, som ett bokmärke eller en öppen flik, kan du påskynda processen att hitta det genom att skriva in specialtecken i adressfältet åtskilda av mellanslag:

 • Lägg till ^ för att endast visa matchningar i din webbhistorik.
 • Lägg till * för att bara visa matchningar i dina bokmärken.
 • Lägg till + för att endast visa matchningar i bokmärken du har taggat.
 • Lägg till % för att endast visa matchningar i dina för närvarande öppna flikar.
 • Lägg till # för att endast visa matchningar där varje söktermer är en del av titeln eller en del av en tagg.
 • Lägg till $ för att endast visa matchningar där varje sökterm är en del av webbadressen (URL). Texten "https://" eller "http://" i webbadressen ignoreras men inte "file:///".
 • Lägg till ? för att endast visa sökförslag.

Om du till exempel letar efter en sida som du har bokmärkt som heter Mozilla Firefox Support, kan du skriva mozilla. Resultaten för autokomplettering visas men kanske inte den sida du ville ha.

Du kan begränsa dina resultat till bokmärken endast genom att ändra din söksträng till mozilla* eller *mozilla.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer