Panelen Avancerat - Tillgänglighet, webbläsning, nätverk, uppdateringar och andra avancerade inställningar i Firefox

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Det här dokumentet förklarar alla inställningar som finns i panelen Avancerat i Inställningarfönstret i Mozilla Firefox. Klicka på menyknappen New Fx Menu Fx57Menu och välj Inställningar.Inställningar. för att öppna inställningarfönstret. För de övriga panelerna, se Firefox inställningar.

Panelen Avancerat innehåller inställningar som inte används så ofta, såsom att kontrollera att Firefox är standardwebbläsare, rensning av diskcachen, hur Firefox ska uppdateras, och diverse andra avancerade inställningar som endast vissa användare kan behöva.
Allmänt

03f9f357d126419782c243dc9a53789c-1245953507-812-1.PNG

Tillgänglighet

 • Använd alltid piltangenterna för att navigera i sidor: Detta alternativ gör att Firefox visar en flyttbar markör på webbsidan så att du kan markera text med tangentbordet. Du kan växla till detta läge genom att trycka F7.
 • Sök efter text när jag börjar skriva: Det här är ett snabbt sätt att hitta länkar eller text på en webbsida. Sökningen startas automatiskt när du börjar knappa in ett ord med tangenterna, och ord och länkar på sidan som innehåller den sökta texten markeras samtidigt som ett sökfält visas i nederkant av webbläsarfönstret.
 • Varna när webbplatser försöker styra om eller hämta om sidan: Detta alternativ gör att Firefox förhindrar att webbplatser försöker styra om dig till en annan sida eller automatiskt hämta om sidan.


Webbläsning

 • Använd autorullning: Autorullning är en användbar funktion som låter dig rulla sidan genom att klicka på mittenknappen (oftast rullhjulet) och flytta musen upp eller ner. En del tycker att detta är irriterande, så om du vill kan du här stänga av denna funktion.
 • Använd mjuk rullning: Mjuk rullning kan vara väldigt användbart om du ofta läser långa sidor. Normalt när du trycker ned tangenten Page Down hoppar visningen nedåt en sida direkt. Med mjuk rullning flyttas sidan mjukare så att du lättare kan se hur mycket den har flyttats. Det gör det lättare att fortsätta läsningen från där du senast befann dig.
 • Använd automatisk stavningskontroll: Den här inställningen gör att Firefox kontrollerar stavningen och kommer med förslag på rättningar när du skriver i textfält på webbsidor. Notera att du kan behöva hämta en ordlista innan du kan använda denna funktion. HögerklickaTryck Ctrl och klicka i ett textfält, aktivera vid behov stavningskontrollen och använd menyn Språk för att hämta en ordlista.


Systeminställningar

 • Kontrollera vid start om Firefox är standardwebbläsare: Välj detta alternativ om du vill att Firefox ska kontrollera om den är standardwebbläsare varje gång programmet startar. Detta gör att Firefox används när ett annat program vill visa en webbsida. Du kan även klicka på knappen Kontrollera nu för att göra denna kontroll direkt.
 • Skicka kraschrapporter: (finns i Firefox 3.6.4 och senare) Om Firefox kraschar kommer Kraschrapportören att visas där du får frågan om du vill rapportera kraschen till Mozilla. Om den här rutan är markerad kommer alternativet ”Underrätta Mozilla om kraschen så att de kan lösa problemet” att vara förvalt i Kraschrapportören.


Nätverk

03f9f357d126419782c243dc9a53789c-1245953507-812-2.PNG

Anslutning

Din organisation eller internetleverantör kanske tillhandahåller eller kräver att du använder en proxy. En proxy uppträder som mellanhand mellan din dator och internet. Den snappar upp alla förfrågningar till internet för att se om den med dess cache kan fullgöra förfrågan. En proxy används för att förbättra prestanda, hantera filter och för att av säkerhetskäl dölja din dator för internet. En proxy är ofta en del av ett företags brandvägg.

Dialogrutan Anslutningsinställningar

 • Ingen proxy: Det här är standardinställningen. Välj detta om du inte vill använda en proxy.
 • Känn automatiskt av proxyinställningarna för detta nätverk: Välj detta om du vill låta Firefox använda WPAD-protokollet för att automatiskt söka efter en proxykonfigurationsadress på ditt nätverk. För att detta ska fungera krävs att det finns en särskild WPAD-server på ditt nätverk. Fråga din systemadministratör om du är osäker.

* Använd systemets proxyinställningar: Det här är standardinställningen. Välj detta om du vill använda ditt operativsystems proxyinställningar.

 • Manuell proxykonfiguration: Välj detta om du har en lista på en eller flera proxyservrar.

Fråga din systemadministratör efter namnen och portnumren för servrarna som kör proxy-programvaran för nätverkstjänsterna, och fyll i dem i avsett fält.

  • Om samma proxynamn och portnummer används för alla protokoll, kryssa i Använd denna proxy för alla protokoll.
  • Ingen proxy för: Lista på värdnamn eller IP-adresser som inte ska gå igenom proxyn.
 • URL för automatisk proxykonfiguration: Välj det här alternativet om du har en proxykonfigurationsfil (.pac) och skriv in URL:en.
  • Uppdatera: Använd denna knapp för att hämta den aktuella proxykonfigurationen.


Nedkopplad lagring

Sidor du tittar på lagras vanligen i en speciell cachemapp för snabbare visning nästa gång du besöker samma sida. Här kan du ange det diskutrymme som cachen får använda. Du kan även rensa innehållet i cachen här.

 • Använd upp till … MB utrymme för cachen: Låter dig ange maximistorleken i megabyte för cachen på datorn.
 • Rensa nu: Rensar innehållet i cachen och frigör diskutrymmet som används av cachen.
 • Meddela mig när en webbplats vill lagra data för nedkopplad användning: Låter webbplatser lagra data som behövs för att kunna arbeta utan internetanslutning. Om du tidigare har blockerat en webbplats från att lagra data för nedkopplad användning och senare ångrat dig kan du klicka på knappen Undantag…. Markera webbplatsen du vill avbryta blockeringen av och klicka på Ta bort. För att ta bort alla webbplatser från listan, klicka på Ta bort alla.
 • Följande webbplatser har data lagrad för nedkopplad användning: Efter att en webbplats har lagrat data för nedkopplad användning kan du markera den i listan och klicka på Ta bort… för att ta bort datan.


Uppdateringar

03f9f357d126419782c243dc9a53789c-1245953507-812-4.PNG Firefox kan söka efter uppdateringar till installerade tillägg och teman, eller kontrollera om en ny version av Firefox finns tillgänglig.

 • Sök automatiskt efter uppdateringar till: Firefox söker normalt efter uppdateringar automatiskt, även för tillägg, teman och sökmotorer, så att du alltid vet att du har en uppdaterad version. Du kan ändra dessa inställningar genom att avmarkera respektive kryssruta.
 • När det finns uppdateringar till Firefox:
  • Fråga vad jag vill göra: Uppdateringar till Firefox installeras normalt automatiskt. Välj det här alternativet om du själv vill bestämma när och hur uppdateringar ska ske.
  • Hämta och installera uppdateringen automatiskt: När det här alternativet är valt kommer uppdateringar till Firefox att automatiskt hämtas och installeras nästa gång som Firefox startas om. Alternativet Varna om några tillägg kommer att avaktiveras bestämmer om du varnas innan installation av en uppdatering som kräver att ett inkompatibelt tillägg eller tema måste avaktiveras. Varningen låter dig skjuta upp installationen av uppdateringen, men du går då miste om de förbättringar som en uppdatering ger.

   Om alla tillägg och teman är kompatibla, eller kan uppdateras så att de blir kompatibla, kommer Firefox-uppdateringen att installeras. När du startar om Firefox kommer du att få möjlighet att installera nödvändiga uppdateringar till tillägg och teman så att du kan fortsätta använda dem.
 • Visa tidigare uppdateringar: Firefox sparar automatiskt information om tidigare uppdateringar. Du kan visa denna information genom att klicka på den här knappen.
  Observera: Du måste köra Firefox som en administratörroot eller som den användare som ursprungligen installerade Firefox för att kunna uppdatera Firefox.


Kryptering

03f9f357d126419782c243dc9a53789c-1245953507-812-3.PNG

Protokoll

 • Använd SSL 3.0: Anger ifall du vill skicka och ta emot krypterad information genom SSL3 (Secure Sockets Layer Level 3) som är ett standardprotokoll för säker kommunikation med webbplatser. Om du avaktiverar det kommer du inte längre att kunna besöka vissa säkra webbplatser.
 • Använd TLS 1.0: Anger ifall du vill skicka och ta emot krypterad information genom TLS (Transport Layer Security), en öppen säkerhetsstandard liknande SSL3 (Secure Sockets Layer). Om du avaktiverar det kommer du inte längre att kunna besöka vissa säkra webbplatser.


Certifikat

Certifikat hjälper till med kryptering och dekryptering av förbindelser till säkra webbplatser.

 • När en webbplats kräver ett certifikat: En del servrar begär att du identifierar dig med ett personligt certifikat. För att kunna göra det ber de Firefox att generera ett sådant åt dig. När du sedan i fortsättningen besöker platsen kommer Firefox att be dig välja vilket certifikatet du vill använda. Om du i stället vill att Firefox automatiskt väljer ett certifikat, välj alternativet Välj ett automatiskt.
  Observera: Eftersom ett personligt certifikat kan innehålla känsliga uppgifter som identifierar dig personligen, såsom namn eller adress, är det av integritetsskäl inte att rekommendera att välja alternativet Välj ett automatiskt. Du kommer då inte att få någon varning när en webbplats efterfrågar ditt personliga certifikat och du riskerar därmed att dina personliga uppgifter kommer i orätta händer.
 • Visa certifikat: Klicka på den här knappen för att visa lagrade certifikat, importera nya certifikat och säkerhetskopiera eller radera certifikat i Firefox.
 • Spärrlistor: En lista på indragna certifikat (CRL) är en lista på återkallade certifikat som genereras och signeras av en certifikatutfärdare (CA). En CA kan t.ex. återkalla ett certifikat om det har blivit komprometterat på något sätt, på liknande sätt som ett kreditkortsföretag kan återkalla ditt kreditkort om det rapporteras stulet. För att se en lista på de CRL:er som är tillgängliga för Certifikathanteraren, klicka på knappen Spärrlistor
 • Validering: Firefox kan be en OCSP-server (Online Certificate Status Protocol) att bekräfta att ett certifikat fortfarande är giltigt. I normalfallet validerar Firefox ett certifikat om certifikatet tillhandahåller en OCSP-server. Du kan också välja en OCSP-server som du validerar alla certifikat med. Klicka på knappen Validering för att göra dessa inställningar. Du behöver normalt endast ändra dessa om din internetåtkomst kräver det.
 • Säkerhetsenheter: En säkerhetsenhet är en hård- eller mjukvaruenhet som lagrar dina certifikat och nycklar. Firefox har en egen inbyggd mjukvarubaserad säkerhetsenhet som du kan använda samtidigt som du använder andra säkerhetsenheter, t.ex. smartkort. För att undersöka eller konfigurera dina säkerhetsenheter, klicka på knappen Säkerhetsenheter.
[[Inställningarfönstret Tillbaka till artikeln Inställningarfönstret]::

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer