Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes during the middle of a download.

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 12 parje
  • Përgjigjja më e re nga Diego Victor

more options

when I download a file the browser and Library screen sometimes shuts down and closes in the middle of the download... I have to reload the browser and then restart the download... I have Firefox version 26.0 ... I just updated to this version about a week ago and that is when my problems started with the browser and library screen shuting down and closing during the download...

can I restore my browser to the older version? or is there a fix for this problem?..

Thank you for your help.

when I download a file the browser and Library screen sometimes shuts down and closes in the middle of the download... I have to reload the browser and then restart the download... I have Firefox version 26.0 ... I just updated to this version about a week ago and that is when my problems started with the browser and library screen shuting down and closing during the download... can I restore my browser to the older version? or is there a fix for this problem?.. Thank you for your help.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.
more options

Hello,


For the time being use the portable:


To downgrade you have to uninstall your current firefox version, and then install the new version.


The problem with your instaled firefox can be a addon:

Or try use this addon:

Thanks

Ndryshuar nga Diego Victor