Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Dear sir/mam- I want to keep eyes on my childresn browsing, as in my absent he open some porn sites, whenever i come in his room, he just remove full history

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I want to keep eyes on my son's browsing history, I think in my absence he open some porn site he is just 16 year old so this is my humble request please send some solution so that i could save my child from that bad things, ( whenever i come in his room he delete all his browsing history and cookies ) that is why i am unable to view his any history ( so this is my humble request please send some solutions )

Thanking you

I want to keep eyes on my son's browsing history, I think in my absence he open some porn site he is just 16 year old so this is my humble request please send some solution so that i could save my child from that bad things, ( whenever i come in his room he delete all his browsing history and cookies ) that is why i am unable to view his any history ( so this is my humble request please send some solutions ) Thanking you

Krejt Përgjigjet (2)

more options

You need system wide parental controls, even if Firefox had parental controls, it could be easily bypassed, so get a system wide program, like the ones suggested in the article below.

more options

Keep the child from even being able to access those types of websites but using Parental Control software on that PC.

Keep the door locked rather than monitoring if, when or how often the door was opened.