Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to change what search engine the adress bar uses when typing in a search to something that isn't Google

 • 2 përgjigje
 • 5 e kanë hasur këtë problem
 • 4 parje
 • Përgjigjja më e re nga basedchild

more options

I currently left all Google services I used, Gmail, Chrome, etc.. because of the recent selling info to the gov and what not and although it may or may not be true I am being safe and switched to Firefox and a different email provider. Anyway so far I like Firefox I am using DuckDuckGo as my current default search and I would like to use it as my search engine when I type in a search in the address bar, by default it's Google how do I change it to a search provider I want to like DuckDuckGo?

I currently left all Google services I used, Gmail, Chrome, etc.. because of the recent selling info to the gov and what not and although it may or may not be true I am being safe and switched to Firefox and a different email provider. Anyway so far I like Firefox I am using DuckDuckGo as my current default search and I would like to use it as my search engine when I type in a search in the address bar, by default it's Google how do I change it to a search provider I want to like DuckDuckGo?

Zgjidhje e zgjedhur

Hello,

If you have installed DuckDuckGo on Firefox, you can follow these steps:

 1. Type about:config in the address bar.
 2. A warning appears, click "I'll be careful, I promise!"
 3. Type browser.search.defaultEngine in the search box at the top of the page.
 4. Double-click the item that appears.
 5. Set the value to DuckDuckGo or whatever search engine that you would like to use (case sensitive I think).

(I have attached a screenshot).

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 4

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Hello,

If you have installed DuckDuckGo on Firefox, you can follow these steps:

 1. Type about:config in the address bar.
 2. A warning appears, click "I'll be careful, I promise!"
 3. Type browser.search.defaultEngine in the search box at the top of the page.
 4. Double-click the item that appears.
 5. Set the value to DuckDuckGo or whatever search engine that you would like to use (case sensitive I think).

(I have attached a screenshot).

more options

Thank you very much!