Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Change search engine in Awesome Bar to IxQuick

  • 3 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 21 parje
  • Përgjigjja më e re nga jscher2000

more options

How do I change the search engine in the awesome bar to IxQuick? Here's IxQuick's search engine website. https://ixquick.com/ I know how to change the search engine I just don't know what URL to use to change the awesome bar search engine to IxQuick.

Zgjidhje e zgjedhur

When I change the IxQuick settings to "GET" (turn off "POST") the URL for a search for firefox looks like this (all one line):

https://ixquick.com/do/search?lui=english&language=english&cat=web&query=firefox

To set keyword.URL, just make sure the URL ends with query= and Firefox will add your search terms on the end.

Does it work?

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

When I change the IxQuick settings to "GET" (turn off "POST") the URL for a search for firefox looks like this (all one line):

https://ixquick.com/do/search?lui=english&language=english&cat=web&query=firefox

To set keyword.URL, just make sure the URL ends with query= and Firefox will add your search terms on the end.

Does it work?

more options

It works but the only problem is that for example, I'll write yogurt in the awesome bar and search that; but it will add firefox before yogurt. So overall it will search firefoxyogurt. I fixed the problem by deleting the added firefox at the end of https://ixquick.com/do/search?lui=english&language=english&cat=web&query=firefox Thank you for your help! Have an awesome day and happy holidays!

Ndryshuar nga Bratin

more options

Glad you figured it out and apologies that I wasn't clearer about that.