On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Links from Google searches send me to wrong/false websites...ran a malware check but is still happening

more options

It only recently started happening, but when I run a search on Google the links provided send me to ad sites and non-recognized search engines.

Searches ran through the Mozilla search bar at top right of browser are unaffected, it's only when running a search through Google.com. Going directly to a site's URL is also not affected.

I ran a malware check, and deleted affected files, but it is still occurring. Any ideas?

It only recently started happening, but when I run a search on Google the links provided send me to ad sites and non-recognized search engines. Searches ran through the Mozilla search bar at top right of browser are unaffected, it's only when running a search through Google.com. Going directly to a site's URL is also not affected. I ran a malware check, and deleted affected files, but it is still occurring. Any ideas?

Krejt Përgjigjet (1)

more options