Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Home screen initially appears in text.

  • 2 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 31 parje
  • Përgjigjja më e re nga leckers

more options

I have the BBC News set as my Homepage. (http://www.bbc.co.uk/news/ ) There has not been any problem on earlier Firefox versions, but now, on first selection after booting up computer the homescreen appears only in 'text'. If I hit the 'home' icon/button in the toolbar, the homescreen then appears correctly. Alternatively, if I hit the 'refresh' button the homescreen then appears correctly. All other opening screens open correctly. The BBC also opens correctly if set as the homescreen on Opera, Chrome, Safari or IE9 - all without the problem. Ideas? Thanks.

I have the BBC News set as my Homepage. (http://www.bbc.co.uk/news/ ) There has not been any problem on earlier Firefox versions, but now, on first selection after booting up computer the homescreen appears only in 'text'. If I hit the 'home' icon/button in the toolbar, the homescreen then appears correctly. Alternatively, if I hit the 'refresh' button the homescreen then appears correctly. All other opening screens open correctly. The BBC also opens correctly if set as the homescreen on Opera, Chrome, Safari or IE9 - all without the problem. Ideas? Thanks.

Zgjidhje e zgjedhur

Try clear cookies & cache :

Firefox cannot load certain websites


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Try clear cookies & cache :

Firefox cannot load certain websites


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

Solved. Thank you. I emptied all history and cache and it seems to have done the trick.