Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Why can't I open the setup.exe file to install newer verion of Firefox?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 11 parje
  • Përgjigjja më e re nga Hasan

more options

I am using firefox 3.6.25. When I try to download and install the latest version a dialog box opens with the option to "save' or "cancel". There is no option to "open" the executable file.

I am using firefox 3.6.25. When I try to download and install the latest version a dialog box opens with the option to "save' or "cancel". There is no option to "open" the executable file.

Zgjidhje e zgjedhur

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

-> How to install Firefox on Windows

Check and tell if its working.