Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I am getting browser needs updating from various web sites since getting 10.0 update.sites are taking forever to load.I have to click stop then reload to get them to work.

  • 3 përgjigje
  • 11 e kanë hasur këtë problem
  • 11 parje
  • Përgjigjja më e re nga jdoc

more options

I have had web site page loading problems since I started beta Firefox.I took the update from beta 9 to 10.0 and since then I am getting a message from various web sites that my browser needs to be updated for site to work with links to all browser update pages including Firefox.Sony premium services support is one of the pages I got the update needed notice.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Hi,

You can try using the User Agent Switcher and create a generic entry like Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 and switch to this on problem sites.

...............................................................................................................................

Useful links:

All about Tools > Options

Going beyond Tools > Options - about:config

about:config Entries

Page Info Tools (Alt + T) > Page Info, Right-click > View Page Info

Keyboard Shortcuts

Viewing Video without Plugins

Firefox Profile Folder & Files

Firefox Commands

Basic Troubleshooting

After Upgrading

Safe Mode

Problematic Extensions

Troubleshooting Extensions and Themes

Troubleshooting Plugins

Testing Plugins

Ndryshuar nga Vivek

more options

If you aren't doing Beta testing, why use a pre-release Beta version?

Install the Release version and stay on the Release Channel for updates.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

more options

I am beta testing . these are the first responses I have gotten to problems from anyone for problems .browser was updated again this A.M.