Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have a mac and the home page never loads properly. How do I fix this? I have uninstalled firefox, reinstalled it, have the latest version. It's weird.

 • 1 përgjigje
 • 1 e ka hasur këtë problem
 • 7 parje
 • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

This is what it automatically goes to: http://www.fv',.com/;CVC%27CV.....VVV%20VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9AVVVVV/%27%27/;%27;%27;%27..LKMJNHGFTRDESWQ

This is what is displayed on the page: Server not found
     Firefox can't find the server at www.fv',.com.
     Check the address for typing errors such as
  ww.example.com instead of
  www.example.com
 If you are unable to load any pages, check your computer's network
  connection.
 If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
  that Firefox is permitted to access the Web.
This is what it automatically goes to: http://www.fv',.com/;CVC%27CV.....VVV%20VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9A%E2%88%9AVVVVV/%27%27/;%27;%27;%27..LKMJNHGFTRDESWQ This is what is displayed on the page: Server not found Firefox can't find the server at www.fv',.com. Check the address for typing errors such as ww.example.com instead of www.example.com If you are unable to load any pages, check your computer's network connection. If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Krejt Përgjigjet (1)

more options