Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I'd like to import Bookmarks from Safari but the "Import" choice under the File tab is no longer there.

  • 3 përgjigje
  • 24 e kanë hasur këtë problem
  • 26 parje
  • Përgjigjja më e re nga alandoyle

more options

I checked the Help menu for info on importing bookmarks from Safari. It gave instructions which included choosing the "Import" option under the File pull-down menu. There is no "Import" option there.

I checked the Help menu for info on importing bookmarks from Safari. It gave instructions which included choosing the "Import" option under the File pull-down menu. There is no "Import" option there.

Krejt Përgjigjet (3)

more options
more options

You can find the Import menu entry in the Bookmarks Manager (Library)

more options

For Firefox 7.0.1, the button you need is in Boolmarks > Show all bookmarks, as the posts said, but it's in the menu bar and it's a button shaped like a star. When you click it you get options. The last option is Import Data From Another Browser. That's the one you need. Takes 2 seconds.