Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

The photo feature on Yahoo Mail does not work with Firefox... I get a black block; it works on Internet Explorer, however.

  • Pa përgjigje
  • 23 e kanë hasur këtë problem
  • 15 parje
more options

When I receive attached photos on Yahoo Mail the do not open. I click the photo and a screen comes up with the option Download or View Slideshow. Two weeks ago when I did this the slideshow would open and the photos could be seen. Now there is a graphic picture instead of a thumbnail photo. Now I simply get the black screen. There is not a problem on Explorer. This has just begun in the past two weeks.

When I receive attached photos on Yahoo Mail the do not open. I click the photo and a screen comes up with the option Download or View Slideshow. Two weeks ago when I did this the slideshow would open and the photos could be seen. Now there is a graphic picture instead of a thumbnail photo. Now I simply get the black screen. There is not a problem on Explorer. This has just begun in the past two weeks.