On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My PgUp & Dn buttons now navigate forward and back instead of paging/scrolling.

  • 1 përgjigje
  • 37 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Suddenly my PgUp and PgDn buttons go to previously visited web pages. before today they simply scrolled up or down.

I DO NOT have caret browsing turned on nor did I in the past. Caret browsing fixes the problem for Pg buttons but the up and down arrow buttons change.

Suddenly my PgUp and PgDn buttons go to previously visited web pages. before today they simply scrolled up or down. I DO NOT have caret browsing turned on nor did I in the past. Caret browsing fixes the problem for Pg buttons but the up and down arrow buttons change.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Sounds like this bug;

  • Bug 640587 - Page up/down behaviour changes to "page back/forward"