Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

What makes a file open automatically after download? I'm trying to stop it. I don't know whether Firefox or Sumatra controls this.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

When I downloaded a .pdf file, it opens automatically after download. I want to put it back to where I have to click on it in the download window in order to open it.

This happens with every .pdf file I download.

I am using Sumatra 1.5.1 to view pdf files.

When I downloaded a .pdf file, it opens automatically after download. I want to put it back to where I have to click on it in the download window in order to open it. This happens with every .pdf file I download. I am using Sumatra 1.5.1 to view pdf files.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing+file+types

Change the Action for that file type.