Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Accidentally turned new firefox button off and can't figure out how to turn it back on to use new features

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga nessa17

more options

When I downloaded the update to firefox 4, and started playing around with the new features, I accidentally turned the taskbar back on at the top, which turned off the new orange firefox button. I want to turn it back on, but can't figure out how! HELP!

When I downloaded the update to firefox 4, and started playing around with the new features, I accidentally turned the taskbar back on at the top, which turned off the new orange firefox button. I want to turn it back on, but can't figure out how! HELP!

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Right-click one of the Toolbars, and click on Menu Bar to de-select it.

more options

That worked! Thank you so much!