Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have downloaded Firefox 4.0 several times and after a short amount of time (days) it reverts back to 3.6.16. Why does it happen and how do I prevent it from happening again?

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
more options

The Firefox 4.0 on my laptop reverts back to 3.6.16. This has happened several times. Why does this happen and/or how do I prevent it from happening again?

The Firefox 4.0 on my laptop reverts back to 3.6.16. This has happened several times. Why does this happen and/or how do I prevent it from happening again?