Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After I uninstalled 4.0 via control panel, when I download and install 3.6 from this (http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html), Firefox still somehow is running 4.0. How can I get back to 3.6?

  • 3 përgjigje
  • 34 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I recently upgraded to Firefox 4.0, but for several reasons, I need to revert to 3.6. I uninstalled 4.0 via the control panel, and then downloaded 3.6 from this link: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html. After the install, I opened Firefox, and it is somehow running 4.0. I uninstalled and restarted several times, and I checked to make sure that the file it says it is installing is 3.6.16. What am I doing wrong? I really need to get back to 3.6...

I recently upgraded to Firefox 4.0, but for several reasons, I need to revert to 3.6. I uninstalled 4.0 via the control panel, and then downloaded 3.6 from this link: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html. After the install, I opened Firefox, and it is somehow running 4.0. I uninstalled and restarted several times, and I checked to make sure that the file it says it is installing is 3.6.16. What am I doing wrong? I really need to get back to 3.6...

Zgjidhje e zgjedhur

Firefox shows as 3.6.16 in this forum. What makes you think that you are using Firefox 4.0 yet?

If your Toolbar buttons are in the wrong places, you can open the Firefox SafeMode and Reset toolbars and controls to return them to the 3.6 default location.

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Firefox shows as 3.6.16 in this forum. What makes you think that you are using Firefox 4.0 yet?

If your Toolbar buttons are in the wrong places, you can open the Firefox SafeMode and Reset toolbars and controls to return them to the 3.6 default location.

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode

more options

That was it... the buttons were still in the 4.0 placement, so I was confused. Thanks so much!

more options

You're welcome.