Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

i recently rpdated firefox and accidently clicked add yahoo toolbar. how do i get rid of the yahoo toolbar and get the old firefox web page?

  • 1 përgjigje
  • 8 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

i updated my firefox browser to the latest edition and accidently told it i wanted to use yahoo toolbar. now i lost most of my web browser to yahoo toolbar, and i want the old browser page back, i do not want the yahoo toolbar. i don't recognise anything anymore and am lost. i miss the old firefox page and want it back. how do i do that? i have an opportunity to upgrade to firefox 4.0 but am not sure yet that i want to, until i get rid of yahoo toolbar.

i updated my firefox browser to the latest edition and accidently told it i wanted to use yahoo toolbar. now i lost most of my web browser to yahoo toolbar, and i want the old browser page back, i do not want the yahoo toolbar. i don't recognise anything anymore and am lost. i miss the old firefox page and want it back. how do i do that? i have an opportunity to upgrade to firefox 4.0 but am not sure yet that i want to, until i get rid of yahoo toolbar.

Krejt Përgjigjet (1)