Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't just push the Enter button to just search in URL bar. Why?

  • 1 përgjigje
  • 13 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga TonyE

more options

With the various version 3s of Firefox all I had to do was type in an a search in the URL bar and press Enter to begin a search, or type a url in and press enter and BAM I'm at the site. Now I have to go and click the arrow button to go to what I type.

With the various version 3s of Firefox all I had to do was type in an a search in the URL bar and press Enter to begin a search, or type a url in and press enter and BAM I'm at the site. Now I have to go and click the arrow button to go to what I type.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

That can be caused by a problematic or incompatibe add-on. to find out what one is causing this, follow the procedure in this link - https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes