Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Mësoni Më Tepër

Bug in Firefox 4.04b editing text entry field

  • 1 përgjigje
  • 11 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga Kevin

more options

- Go to http://www.google.com/m - Select "Search" - Enter "gorilla mobile" (accidental typo of "mozilla mobile") - Do the search - Return back to page with Search form - Try to correct text entry field. It may not allow any key input OR key input is ignored

- Go to http://www.google.com/m - Select "Search" - Enter "gorilla mobile" (accidental typo of "mozilla mobile") - Do the search - Return back to page with Search form - Try to correct text entry field. It may not allow any key input OR key input is ignored

Krejt Përgjigjet (1)

more options

I can reproduce this on my phone. Reported as https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=631450