Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Hi! Firefox doesn't reload page, when I'm refreshing it. Script is changed many times, however Firefox is still displaying earlier version of page and refreshing doesn't help. What I have to do?

  • 3 përgjigje
  • 19 e kanë hasur këtë problem
  • 11 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I have an iframe on the page. I'm changing details in the scripts working within this frame. IE8 is refreshing page corectly and displaying new frame content too. Firefox 3.6.13 doesn't reload this all page and still shows earlier content of frame (of yesterday). I can't force it to reload page. I'm opening new window, refreshing it and still without success. What I have to do?

I have an iframe on the page. I'm changing details in the scripts working within this frame. IE8 is refreshing page corectly and displaying new frame content too. Firefox 3.6.13 doesn't reload this all page and still shows earlier content of frame (of yesterday). I can't force it to reload page. I'm opening new window, refreshing it and still without success. What I have to do?

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Reload a web page and bypass the cache with:

  • Press and hold Shift and left-click the Reload button.
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Cmd + Shift + R" (MAC)

See Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly and Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

more options

Many thanks! Now it works!