Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

v 3.6.13 causes problems with closing "home" tab, and crashing.

  • 1 përgjigje
  • 13 e kanë hasur këtë problem
  • 5 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I installed v3.6.13 recently, and noted a problem in closing tabs.

 * The "home" or default 1st tab of the browser opens correctly and will correctly browse to other sites.
 * I can open and close other tabs, however I can not close that 1st or default tab.
 * When I have multiple tabs open, I have tried to close that tab with the |X| close tab button, with the left-click and close tab menu command, and using the wheel/center click button. None of these will close that window.
 * When I have multiple tabs open, and close all but one other tab, both of these tabs still navigate properly. BUT if I close that next-to-the-last tab, the problem closes or crashes.
I installed v3.6.13 recently, and noted a problem in closing tabs. * The "home" or default 1st tab of the browser opens correctly and will correctly browse to other sites. * I can open and close other tabs, however I can not close that 1st or default tab. * When I have multiple tabs open, I have tried to close that tab with the |X| close tab button, with the left-click and close tab menu command, and using the wheel/center click button. None of these will close that window. * When I have multiple tabs open, and close all but one other tab, both of these tabs still navigate properly. BUT if I close that next-to-the-last tab, the problem closes or crashes.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See:

If it does work in Safe-mode then disable all extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears.