Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox won't load a new page or reload a page unless you move the cursor.

  • 1 përgjigje
  • 93 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

If you click Refresh or click a link to a new page, it will say "Waiting for [website]" or sometimes "Connecting to [website]" in the status bar, but the page won't actually finish loading until you move the cursor or press one of the arrow keys. Also, GIF images stay still unless you continuously move the cursor, press one of the arrow keys, or use the scroll bar.

If you click Refresh or click a link to a new page, it will say "Waiting for [website]" or sometimes "Connecting to [website]" in the status bar, but the page won't actually finish loading until you move the cursor or press one of the arrow keys. Also, GIF images stay still unless you continuously move the cursor, press one of the arrow keys, or use the scroll bar.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode?
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode
Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."

If not, see this:
http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+theme...