Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Download without saving to Temp through downloading

  • 1 përgjigje
  • 34 e kanë hasur këtë problem
  • 21 parje
  • Përgjigjja më e re nga Ricmacas

more options

I'd like set firefox to download directly to the file without saving downloaded part to Temp folder.

e.g.: I'm downloading file ubuntu-10.04-i386.iso, firefox makes 2 files in selected download folder ubuntu-10.04-i386.iso and ubuntu-10.04-i386.iso.part. Earlier when firefox downloaded file saved downloaded part to file ubuntu-10.04-i386.iso.part but nowadays it saves downloaded part to some Temp folder on System partition. Thanks for support

I'd like set firefox to download directly to the file without saving downloaded part to Temp folder. e.g.: I'm downloading file ubuntu-10.04-i386.iso, firefox makes 2 files in selected download folder ''ubuntu-10.04-i386.iso'' and ''ubuntu-10.04-i386.iso.part''. Earlier when firefox downloaded file saved downloaded part to file ''ubuntu-10.04-i386.iso.part'' but nowadays it saves downloaded part to some Temp folder on System partition. Thanks for support

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hello, This issue is not happening in latest beta and nightlies, on Windows 7. We have verified that partial files are systematically saved on the same download folder. In case you have issues, create a new profile by reading Managing Profiles. Thanks.